S podelitvijo denarnih nagrad in priznanj bodo izrekli javno priznanje tistim deležnikom, ki so prav na tem področju s svojim osebnim angažmajem in neredko tudi volonterskim delom, naši družbi prispevali največ, ter se jih zaveže, da svoje aktivnosti na področju promocije in izobraževanja izvajajo tudi v prihodnje, pravijo v javni agenciji. Izbrali bodo tri najboljše, ki jim bodo poleg priznanja za delovanje coworking prostora namenili 20.000, 15.000 oziroma 10.000 evrov. 

Na natečaj se lahko prijavijo ponudniki prostora podjetniškega sodelanja, ki so pričeil z aktivnim obratovanjem pred 1. 1. 2015. Prijavitelj je lahko pravna oseba (ne glede na pravno-organizacijsko obliko), ki kot pravna oseba deluje samostojno, neodvisno od drugih subjektov in ki nastopa v vlogi ponudnika oziroma organizatorja prostorov podjetniškega sodelanja ob pogoju, da vključitev uporabnikov v ta prostor v nobenem pogledu ni izključujoča na način, da so uporabniki teh prostorov lahko tako pravne kot fizične osebe, ki so ali pa niso gospodarski subjekti.

Javni natečaj je odprt do 3. avgusta do polnoči.