Vodstvo, ki je ključno tudi pri razvoju in vodenju skupine podjetij Bisnode Južni trgi, saj je Marina Anselmi direktorica tudi skupine Bisnode Južni trgi, v katero sodijo Bisnode Hrvaška, BiH in Srbija, zelo optimistična tudi za letošnje leto.


»Pričakujemo rast prihodkov in dobička. Bisnode Južni trgi je ustvaril za osem odstotkov več prihodkov kot v letu 2013, ko smo zabeležili 12 milijonov evrov prihodkov, kar pomeni, da se uspešno približujemo 15 milijonom, ki smo jih načrtovali za letošnje leto,« pojasnjuje Maria Anselmi.


Bisnode Slovenija, ki v Sloveniji zaposluje že 94 ljudi, njihova povprečna starost pa je 35 let, trenutno pospešeno išče nove sodelavce predvsem za prodajo po telefonu in delo v produkciji. Da je ekipa zelo ambiciozna in ciljno usmerjena, kaže tudi podatek, da je Bisnode Slovenija od vseh 64 podjetij v Skupini Bisnode AB v 17 državah še naprej najbolj dobičkonosna. Lani so na primer ustvarili za skoraj dva milijona evrov dobička. Bisnode Južni trgi pa predstavlja četrti največji trg po prebivalstvu v celotni skupni Bisnode AB.


Hitre rasti ne bi dosegli, če se v podjetju, ki ima sicer izjemno nizko zadolženost, ne bi ves čas prilagajali hitro spreminjajočim se tržnim razmeram. »Vsakič, ko ugotovimo, da organizacijska struktura ne omogoča več dovolj prožnosti za dosego zastavljenih ciljev, jo primerno prilagodimo. Spremembe in fleksibilnost so nujne, če želiš rasti,« poudarja Maria Anselmi, direktorica bonitetne hiše, ki zaokroža 12. leto delovanja.
 

Bisnode Slovenija, ki se zaradi dinamične rasti kot druge gazele redno uvršča na seznam 500 najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji, svoje storitve trenutno zagotavlja 18 tisoč podjetjem. Njihove storitve uporablja 70 odstotkov podjetij javne uprave, polovica velikih in srednje velikih podjetij ter šest odstotkov malih podjetij, kar pomeni, da imajo še vedno priložnosti za nadaljnjo rast tudi na sorazmerno majhnem slovenskem trgu, še posebej v nudenju storitev za segment mala podjetja, ki zadnja leta tudi kot odziv na gospodarsko krizo vse bolj raste.
 

Anselmijeva, katere poslovno pot zaznamuje dober nos za nove poslovne priložnosti, občutek za ljudi, vizija in srčnost in etična drža, verjame, da ni dolgoročne uspešnosti podjetja, če je ne vodi menedžment z visokimi etičnimi vrednotami. Pri tem v ospredje postavlja spoštovanje sodelavcev, jasno komunikacijo in pregledno poslovanje.


»Naša kultura poslovanja je transparentna, dinamična, ciljno naravnana in inovativna. Naša odgovornost je omogočati dostop do kakovostnih poslovnih informacij in s tem zagotoviti transparentnost trga. Samo s kakovostnimi analitičnimi orodji lahko njihovi uporabniki sprejemajo boljše poslovne odločitve. Večja dostopnost do informacij, večja dosegljivost in razširjenost informacij pa predstavljajo neko pravično podlago za razvoj gospodarske dejavnosti.«


Maria Anselmi je nagrado Društva za poslovno etiko in etično voditeljstvo, ki združuje gospodarstvenike, akademike in svetovalce na področju menedžmenta, ki verjamejo v koncept etike, etičnega voditeljstva in etike v širšem smislu, v gospodarstvu, javnih ustanovah in civilni družbi, prejela kot vzornica etičnega vodenja sodelavcev.

»Pravi vodja zna navdihniti ljudi in iz njih izvabiti najboljše. Osredotoči se na njihove talente ter jih spodbuja razvijati. Prepričana sem, da ljudje, ki se v sebi počutijo odlično, lahko ustvarjajo odlične rezultate. Sicer pa je lastna integriteta oziroma verodostojnost vedno osnova za zgled. Pomembno je, da damo drugim priložnost, da se dokažejo in napredujejo. Imamo interni program izobraževanja zaposlenih, kjer vsakomur dodelimo področje, za katerega je odgovoren in ga usposobimo, da ga predstavlja pred javnostjo. Tako različne naloge, ki so bile še pred nekaj leti izključno v moji domeni, prenašajo na druge sodelavce.« razlaga Anselmijeva.


Po njenem mnenju je ena pomembnejših nalog vrhnjega in srednjega menedžmenta mentorstvo. Zgraditi torej uspeh z ljudmi, ki so jih na voljo oziroma si jih izberejo sami. »Menedžer mora biti sposoben ekipi kazati čim bolj jasen pogled v še tako nejasno prihodnost. Verjamem v močne, socialne menedžerje, ki so sposobni in pozitivni, ki vodijo svojo ekipo kot primus inter pares, torej kot prvi med enakimi.«


Pomembno gonilo uspeha njihovega podjetja vidi tudi v visoki zavzetosti zaposlenih in strasti do dela. »Nič velike ne more nastati brez strasti. Ena od vrednot, ki jo v podjetju postavljamo v ospredje, je prav to: passion for business, strast do posla. To je pika na i, ki naše strokovnjake, inovatorje in talente dviguje na višjo raven predanosti in uspešnosti.«


O etiki v poslu pa razmišlja kot nalogi, ki jo mora slovenska družba še opraviti. »V skandinavskih državah je etika na visoki ravni, drugod pa so določena neetična ravnanja, kot sta na primer plačna nedisciplina in siva ekonomija, celo družbeno sprejemljiva. Slovenija je nekje vmes. Sicer pa bo po Gaussovi krivulji vedno delež skrajno neetičnih in delež visoko etičnih ljudi, glavnina pa bo nekje vmes. Vzgoja o etiki se začne v družini in šoli, zato je na nas, da z lastnim zgledom pripomoremo k dvigu etike prihodnjih generacij,« razmišlja Maria Anselmi.