Šušterič se bo v razpravi pridužil Cyril Schiever (MSD France), Nicole Denjoy (BIAC), Stefanu Kapfererju (OECD) and Peggy Maguire (European Institute of Women's Health). Govorili bodo o tem, kako promovirati preventivo, ki bi zmanjšala tveganje za potrebo po zdravljenju, kako lahko vlaganje v digitalne rešitve izboljša zdravstveni sistem, ali so lahko podatki iz aplikacij, kot je FitBit, uporabni tudi širše kot zgolj za posameznika ter ali bodo ti podatki v uporabnikih zgolj zbujali strah, kar bi privedlo do nepotrebnih zdravniških posvetovanj povsem zdravih ljudi. Prav tako bodo razpravljali o tveganjih glede zasebnosti uporabnikov in o potencialnem tveganju za rast neenakosti v zdravstvenem stanju ljudi. Dotaknili se bodo tudi analiziranja ogromnih baz podatkov (t.i. big data) in kako bi lahko to pripomoglo k denimo zdravljenju demence ali drugih kroničnih bolezni.