»K temu je najbolj prispevala rast prodaje na mednarodnih trgih. Trenutno zaključujemo zadnje dogovore do konca leta. Na trg smo dali nove izdelke in pričakujemo zelo dobro sezono. Kaže, da bo podjetje v Turčiji, ki je hitrorastoč trg, že letos doseglo točko preloma in bo dobičkonosno. Pozicionirani smo kot evropski proizvajalec visokokakovostnih izdelkov in sistemov, sodelovanje s profesionalnim distributerjem pa nam zagotavlja ustvarja nje visoke dodane vrednosti,« pojasnjuje Tomaž Lah, direktor Nektarja Nature, ki deluje na 17 evropskih trgih in v ZAE.


Zelo pozorno spremljajo grško krizo in pogajanja Aten z Brusljem. »V Grčiji smo delno izpostavljeni in nas razplet pogajanj zanima. Nedavno sem se obrnil tudi na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ker me je zanimalo, ali razmišljajo o zaščiti ali zavarovalni shemi za izvoznike. Odgovorili so, da v ta namen Slovenija nima izoblikovanih posebnih mehanizmov in ukrepov, ki bi zagotavljali zaščito in varnost za slovenska podjetja,  ki poslujejo na tem trgu. Zdi se, kot da jim je za to malo mar in kot da niso v službi zato, da kaj naredijo. Ne verjamem, da bi bila zavarovalna shema pod taktirko države problem ali strošek,« meni Lah.


Podjetju, ki samo v Sloveniji zaposluje 58 ljudi, je velik izziv tudi pridobivanje ustreznega kadra, ki ga iščejo ves čas. »Potrebujemo kadre, ki bodo s svojimi ambicijami, znanjem in rezultati želeli, da Nektar Natura uspešno tekmuje z najboljšimi svetovnimi podjetji. Vsakogar, ki nas prepriča, da gleda v prihodnost, da zna razvijati nove modele in je samoiniciativen, vzamemo za sodelavca,« poudarja direktor Nektarja Nature, kjer še vedno iščejo tudi človeka, ki bi prevzel naloge idejnika.