"Zdi se nam spodbudno, a vendar ne presenetljivo, da kar 43 odstotkov vprašanih pričakuje povečanja obsega poslov v naslednjih mesecih," pravi Lan Filipič, manager v oddelku poslovnega svetovanja v Deloitte Slovenija. To po njegovih besedah pomeni, da je skorajda tretjina anketirancev bolj optimističnih glede gospodarstva in ker kreditodajalci načrtujejo izboljšanje posojilne dejavnosti, tako da v Deloittu pričakujejo, da bo tudi srednjeevropski trg postal živahnejši. "Zaupanje vanj narašča," dodaja Filipič.

Upravljavci skladov zasebnega kapitala v Srednji Evropi namreč prvič, odkar Deloitte Srednja Evropa izvaja anketo, napovedujejo, da se bodo v naslednjih mesecih skoraj v isti meri posvečali zbiranju sredstev (30 %), upravljanju portfeljev (33 %) in novim naložbam (37 %). "Načrti glede zbiranja sredstev niso bili še nikoli tako ambiciozni," ocenjuje Lan Filipič in dodaja, da rast trga spodbujajo skladi zasebnega kapitala, ki podpirajo lokalna podjetja, zato pričakujejo, da bodo institucionalni vlagatelji imeli na izbiro kar nekaj visokokakovostnih, tržnih investicijskih priložnosti v segmentu srednje-velikih podjetij.

Poudarek na zbiranju sredstev pomeni, da si upravljavci skladov zasebnega kapitala prizadevajo potencialnim investitorjem ponuditi nabor različnih možnosti za vlaganje. Kar 40 odstotkov naj bi se jih naslednje pol leta osredotočilo na prodajo, kar je največ od začetka izvajanja ankete. "Razmere na delniških trgih so ugodne za lansiranje donosnih produktov in dobro bi bilo, da bi srednjeevropski zasebni skladi v prihodnje to izkoristili. Zaradi pričakovane večje razpoložljivosti financiranja bi bili lahko sekundarni prevzemi izvedljiv mehanizem odplačevanja dolgov za določena sredstva," komentira Filipič.

Ob tem izpostavlja še ugotovitev ankete, in sicer da se je interes za vlaganje v tehnologijo od lani skorajda potrojil ter narasel na 20 odstotkov. "Srednja Evropa se je s številnimi donosnimi naložbami v zadnjih desetih letih resnično uveljavila kot stičišče podjetij za vrhunsko tehnologijo. Estonski razvijalci računalniške opreme so nam tako prinesli Skype, s Češke pa prihajata dva ponudnika svetovno najbolj priznanih antivirusnih programov, AVG in Avast," zaključuje Filipič.