Projekt, ki ga podpira več služb Komisije, črpa iz pozitivnih izkušenj z obstoječo platformo pametne specializacije, ki je usmerjena v raziskovalne in inovacijske strategije. Trenutno pri dejavnosti te platforme sodeluje 172 regij ali držav, ki predstavljajo več kot 80 odstotkov regij EU, pojasnjujejo v predstavništvu Komisije.

Pametna specializacija spodbuja učinkovito in ciljno usmerjeno uporabno javnih naložb v raziskave in inovacije za ustvarjanje konkurenčnih prednostih na področjih z največ potenciala. EU načrtuje v obdobju 2014–2020 v okviru svoje kohezijske politike naložbe v višini okoli 38 milijard evrov.

Cilj je, dodajajo v predstavništvu Evropske komisije, olajšati prehod na nizkoogljično gospodarstvo, in sicer s podpiranjem projektov na področju energijske učinkovitosti, obnovljivih virov energije in tudi trajnostne mobilnosti v mestih ter raziskav in inovacij. Poleg tega bosta za naložbe v inteligentna energetska omrežja namenjeni 2 milijardi evrov.