Ameriško združenje American National Healthcare Anti Fraud Association opozarja, da goljufije ali prevare in nepravilnosti predstavljajo od 3 do 10 odstotkov stroškov v zdravstvu. Situacija v Evropi ni nič manj zaskrbljujoča. Britanski NHS Counter Fraud Service pojasnjuje, da prevare in nepravilnosti v zdravstvu samo na področju EU povzročajo izgube v višini osupljivih 30 do 60 milijard evrov.  Da bi lahko zmanjšali delež goljufivih zahtevkov, so v Celentu oblikovali raziskavo, ki se osredotoča na sisteme, ki ponujajo inteligentne rešitve za zgodnje odkrivanje prevar. Ti lahko zavarovalnicam pomagajo znatno izboljšati razmerje med škodami in premijami ter ublažiti stroške prevar.

13 izbranih IT ponudnikov, ki niso bili omejeni na določeno geografsko območje, Celentovi analitiki predstavljajo na podlagi enakih kriterijev, začenši s pregledno tabelo, ki predstavlja posamezno podjetje in ponujeno rešitev. Sistem je nato ovrednoten na podlagi njegove funkcionalnosti za uporabnike, uporabljene tehnologije, procesa implementacije sistema v poslovno okolje uporabnika, cene, podpornega okolja, ki ga ponudnik sistema omogoča, ter drugih relevantnih kriterijev za investitorje.

Prevare se pojavljajo v različnih oblikah, navadno pa vključujejo različne udeležence, ki tako ali drugače delujejo v zdravstvenem sektorju: pacienti, dobavitelji zdravil in medicinskih tehničnih naprav, ponudniki zdravstvenih storitev itd., so ugotovili v Optilabu in na tem temelju prišeli razvijati rešitev Admiral Health. Preiskovalci v zdravstvenih zavarovalnicah se v tem oziru ne bojujejo zgolj proti prevaram v ožjem pomenu besede, ampak tudi proti izgubam, ki so posledica anomalij, slabih praks, napak, nepravilnosti, zlorab ali nezadostnega nadzora. Admiral Health celovito podpira proces upravljanja prevar v zdravstvenih zavarovalnicah, saj jim omogoča vpeljavo proaktivne strategije boja proti prevaram, ki se opira na inteligentne algoritme za detekcijo prevar in možnosti hitrega pregledovanja škodnih zahtevkov, ki temelji na pozorno izbranih, relevantnih informacijah.

Admiral Health tako ob podpori Optilabove ekipe strokovnjakov preiskovalcem omogoča nenehno optimizacijo in širitev procesa upravljanja prevar. Ugotovitve v Celentovem poročilu, ki še dodatno osvetljuje ključnih akterje na trgu sistemov za odkrivanje prevar za zdravstvene zavarovalnice, odražajo velik potencial slovenskega produkta Admiral Health, kot tudi njegovo neizmerno vrednost v procesu upravljanja prevar.