Za Slovenijo Komisija predlaga štiri priporočila:

1.) Zagotoviti mora trajno odpravo čezmernega primanjkljaja v letu 2015 in doseči fiskalno prilagoditev v višini 0,6 % BDP za dosego srednjeročnega cilja v letu 2016. Sprejeti mora zakon o fiskalnem pravilu in spremembe zakona o javnih financah ter nadaljevati z dolgoročno reformo pokojninskega sistema. Do konca leta mora za doseganje ciljev sprejeti tudi reformo sistemov zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe.

2.) V posvetovanju s socialnimi partnerji in v skladu z nacionalnimi praksami naj Slovenija pregleda mehanizem za določanje minimalne plače, zlasti vlogo nadomestil, z vidika njegovega vpliva na revščino zaposlenih, ustvarjanje delovnih mest in konkurenčnost, še svetujejo v Bruslju. Povečati moramo zaposljivost nizkokvalificiranih in starejših delavcev ter sprejeti ukrepe za zmanjšanje dolgotrajne brezposelnosti in zagotoviti ustrezne spodbude za podaljšanje delovne dobe.

3.) Prav tako mora Slovenija zmanjšati obseg slabih posojil v bankah z uvedbo natančno opredeljenih ciljev ter izboljšati zmogljivosti za spremljanje kreditnega tveganja v bankah. Nadaljevati moramo s prestrukturiranjem podjetij in ohraniti močno korporativno upravljanje v Družbi za upravljanje terjatev bank, predvsem pa sprejeti ukrepe za izboljšanje dostopa do financiranja za mala in srednja ter mikro podjetja. V Bruslju še dodajajo, naj Slovenija sprejme strategijo za Slovenski državni holding z jasno klasifikacijo naložb, izvede letni načrt upravljanja naložb in uporabi merila uspešnosti.

4.) Za konec še priporočajo, naj zagotovimo, da reforme, sprejete za izboljšanje učinkovitosti civilnega pravosodja, prispevajo k skrajšanju sodnih postopkov.

O predlogih priporočil za posamezne države bodo junija razpravljali ministri držav članic EU. Nato jih bodo voditelji držav in vlad potrdili na zasedanju Evropskega sveta 25. in 26. junija v Bruslju. Dokončno bo priporočila potrdil Svet EU za gospodarske in finančne zadeve (ECOFIN) na julijskem zasedanju. Nato bodo države članice morale priporočila izvesti in jih vključiti v svoje nacionalne politike ter proračunske načrte za obdobje 2016–2017.