Kar zadeva monetarno politiko, kvantitativno sproščanje ECB močno vpliva na finančne trge in prispeva k nižanju obrestnih mer ter izboljševanju kreditnih pogojev. Fiskalna politika ob na splošno nevtralni fiskalni naravnanosti v EU podpira rast. Sčasoma naj bi rezultate prinesla tudi nadaljevanje strukturnih reform in naložbeni načrt za Evropo, pričakujejo v Bruslju. Po pričakovanjih naj bi se realni BDP leta 2015 povečal za 1,8 % v EU in za 1,5 % v območju evra, kar je 0,1 oziroma 0,2 % več, kot je znašala napoved pred tremi meseci. Za leto 2016 Komisija napoveduje 2,1-odstotno rast v EU in 1,9-odstotno rast v območju evra. "Gospodarske obete spremlja visoka raven negotovosti, vendar so splošna tveganja uravnotežena. Nadaljevanje ugodnih razmer lahko okrepi rast BDP-ja, geopolitične napetosti ali pretresi na finančnih trgih pa bi lahko negativno vplivali na njegovo rast," dodajajo.

Ugodne razmere naj bi koristile vsem državam EU, vendar bo učinek v posameznih državah odvisen zlasti od njihove odzivnosti na nižje cene nafte in padanja vrednosti evra, napovedujejo finančniki v Bruslju. Inflacija naj bi tako po pričakovanjih v prvi polovici leta 2015 predvsem zaradi nižjih cen energentov ostala približno na ničelni ravni, cene življenjskih potrebščin pa naj bi se v drugi polovici leta in zlasti naslednje leto zvišale. Letna inflacija naj bi tako v EU kot območju evra zrasla z letošnjega 0,1 % na 1,5 % leta 2016.

Krepitev gospodarske dejavnosti ugodno vpliva tudi na zaposlovanje, vendar brezposelnost še vedno ostaja visoka, opozarjajo v Komisiji. Letos naj bi brezposelnost v EU padla na 9,6 %, v območju evra pa na 11,0 %. Trend zmanjševanja brezposelnosti naj bi se ob gospodarski rasti nadaljeval tudi leta 2016, zlasti v državah, ki so nedavno sprejele reforme trga dela. Leta 2016 naj bi tako v EU znašala 9,2 %, v območju evra pa 10,5 %.

V spomladanski napovedi je Evropska komisija za Slovenijo za letos napovedala rast BDP-ja za 2,3 %, 2016 pa za 2,1 %. Zaposlenost naj bi se letos in naslednje leto povečala za 0,5 %. Brezposelnost naj bi se še naprej zmanjševala in letos dosegla 9,4 %, leta 2016 pa 9,2 %. Komisija Sloveniji za letos napoveduje 0,1-odstotno inflacijo, naslednje leto pa naj bi ta znašala 1,7 %. Javnofinančni primanjkljaj kot delež BDP-ja naj bi letos znašal 2,9 %, leta 2016 pa 2,8 %. Javni dolg kot delež BDP-ja pa naj bi se letos povečal na 81,5 %, naslednje leto pa na 81,7 %.