»Uveljavljena podjetja morajo prepoznati dobro ekipo z dobro idejo. Pomembno je, da se zavedajo, česa je taka ekipa sposobna ter ji temu ustrezno nudijo pomoč. Ta je lahko v obliki investicij, podajanja izkušenj, oddaje prostorov ali pa celo sklepanja skupnih poslov. Taka sodelovanja so v primerjavi z različnimi subvencijami  predvsem za zagonska podjetja zelo koristna. Pripomorejo lahko k njihovem obstoju ali uspehu. Velika podjetja pa skrbijo predvsem, da se stvari dela pravilno in marljivo, ter da so sodelovanja koristna za vse vpletene. S tem zlasti mlade podjetnike učijo, kako poskrbeti sami zase, ne pa čakati in tarnati, kaj bo naredila država, ter kako je dandanes znati sodelovati ena izmed ključnih veščin v podjetništvu.
 

Na kakšen način naj torej gazela prepoznava dobrazagonska podjetja?

Umetnost je prepoznati ekipo, ki bo uspešno vodila podjetje. Tukaj ne obstaja pravi način. Tudi meja med dobrimi in ne dovolj dobrimi ekipami ne obstaja. Vsakemu stvari tečejo drugače. Velikokrat so stvari odvisne tudi od sreče. Vsekakor pa pri prepoznavanju potenciala pri zagonskih podjetjih pomagata izkušnje in občutek, ki ju pridobiš skozi čas.
 

K

ako pa naj država in na kakšen način naj gazele podpirajo rast zagonskih podjetij?

Država naj podjetjem le dobro pripravi igrišče. Za ostalo bodo poskrbeli sami. Zakoni naj omogočajo čim lažje sklepanje poslov. Davki in različni stroški naj bodo smiselni, od tu naprej pa naj se država čim manj vmešava. Pomembno je, da je podpora gazel smiselna in ne pretirana. To je močno odvisno od posameznega podjetja in tipa posla. Če so za zagon potrebna finančna sredstva, se naj pomoč odraža v obliki investicije, lahko gre za različno sodelovanje ali skupne posle. Pomembno pa je, da se zavedamo, da gre tu le za pomoč in da mora posel še vedno izhajati iz malega podjetja. Finančno pa pomagamo, ko je to res koristno. Vse prevečkrat zagonska podjetja dobijo veliko denarja, čeprav ga ne potrebujejo in potem z njim ne naredijo nič koristnega.


Za kakšnimi ekipami/startupi se boste najbolj ozirali na PODIM?

Zanimajo me podjetja, s katerimi bi morda lahko v poslu sodelovali. Sem spadajo tudi sposobne ekipe ali posamezniki, ki bi bili zainteresirani delati z nami.


Torej je pomembno, da se udeležujete tudi konferenc?

Po mojem mnenju je pomen konferenc prenašanje in širjenje izkušenj med ljudmi. Mislim da natančnega recepta za uspeh ne vemo. Vemo pa, kje smo se opekli in na kaj moramo biti pazljivi. Te zgodbe je zelo koristno slišati, saj si lahko prihranimo marsikateri spodrsljaj in izkoristimo znanje ljudi, ki so po podobnih poteh hodili že pred nami. Drugi pomen konferenc je spoznavanje izkušenih ter mladih podjetnikov in ostalih udeležencev. Široka mreža poslovnih poznanstev je po mojem mnenju ključna za uspešno poslovanje. Izredno prav pa nam pride tudi, ko sklepamo nove posle v novih okoljih. jpš