V Hidrii Rotomatika potrebujejo več sodelavcev. Med drugim iščejo strokovnega sodelavca za tehnologijo in konstrukcijo. Pogoji za zaposlitev so VI. ali VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri, višja raven znanja angleškega in nemškega jezika, odlična usposobljenost za delo z računalniškimi orodji za konstruiranje, poznavanje tehnologij žične erozije in rezkanja, izkušnje na področju konstruiranja orodij, pripravljenost za izobraževanje in za delo v tujini. Potrebujejo tudi strokovnega sodelavca v laboratoriju za geometrijske analize ter več orodjarjev ter več delavcev v proizvodnji. Prijave zbirajo do 30. aprila na naslov podjetja ali po elektronski pošti na naslov zaposlitev@hidria.com.Lek krepi ekipo na področju kakovosti

V Lekovi enoti Centralna kakovost v Ljubljani ponujajo zaposlitev trem strokovnjakom z izkušnjami s področja  upravljanja kakovosti. Predvidena področja dela so:presoje, skladnost in vodenje inšpekcij. Kandidati, ki morajo aktivno govoriti angleško, naj imajo visokošolsko izobrazbo farmacevtske, kemijske ali druge naravoslovne smeri ter delovne izkušnje  s področja razvoja, proizvodnje, laboratorija ali kakovosti. Izbranega kandidata bodo zaposlili za določen čas z možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas glede na obseg dela. Prav tako v Ljubljani zaposlijo strokovnjaka za kontrolo kakovosti. Kandidati, ki morajo aktivno govoriti angleško, naj imajo visokošolsko izobrazbo farmacevtske, kemijske ali druge naravoslovne smeri ter vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja kakovosti, razvoja ali proizvodnje. Prednost imajo kandidati z izkušnjami s področja analitike. Izbrani kandidat bo zaposlen za nedoločen čas. Prijave sprejemajo do 13. maja.

Zlata gazela išče ključne kadre

Plastika Skaza, ki z reorganizacijo prerašča v Plastiko Group, išče več ključnih kadrov. Tako bodo zaposlili vodjo marketinga, planerja za strateško planiranje proizvodnje, razvojnega konstrukterja, key acount prodajnika, vodjo logistike in direktorja Plastike IP. Izbrani kandidat za vodenje invalidskega podjetja bo zadolžen za postavitev, doseganje in presega vseh prodajnih ciljev in ciljev, ki zagotavljajo standarde uspešnosti (četrtletno, mesečno, tedensko, dnevno, intra-dnevnih intervalih), za grajenje učinkovitih odnosov z zaposlenimi in poslovnimi partnerji, da se zagotavljajo izpolnitev poslovnih ciljev, za proaktivno prepoznavanje priložnosti, razvoj in izvajanje pobud za stalno izboljševanje uspešnosti, ter za odgovornost za načrtovanje, izvajanje in izvrševanje operativnih postopkov za različne programe, v sodelovanju z drugimi oddelki, kot je potrebno. Od kandidatov pričakujejo vsaj VI. stopnjo strokovne izobrazbe ustrezne smeri ekonomije, strojništva ali organizacije, pet do deset let delovnih izkušenj na področju vodenja podjetij, odlično znanje angleškega jezika ali nemškega jezika, prednost bodo imeli kandidati z znanjem in izkušnjami s področja delovanja invalidskih podjetij.  

Mikrocop potrebuje več sodelavcev

Podjetje Mikrocop, ponudnik celovitih rešitev za brezpapirno poslovanje, išče sodelavca, ki bo sodeloval na področju tržnega komuniciranja s poslovnimi strankami (B2B). Skrbel bo za izvajanje marketinških aktivnosti podjetja, predstavitev podjetja, blagovnih znamk in ponudbe, pripravo predstavitvenih gradiv in prodajnih orodij, organizacijo dogodkov in sejemskih nastopov, izvajanje trženjskih akcij za ciljne kupce, upravljanje povpraševanj in vzdrževanje baze kontaktov podjetja ter upravljanje odnosov z notranjo in zunanjo javnostjo.


Kandidati naj imajo VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali družboslovne smeri (komunikologija) oziroma drugo primerljivo izobrazbo, izkušnje na področju tržnega komuniciranja s poudarkom na komuniciranju v  segmentu B2B in na področju informacijskih rešitev in storitev, odlično znanje orodij MS Office, izkušnje z urejevalniki spletnih strani in  sistemi CRM, zelo dobro razvite veščine pisnega izražanja, ustnih predstavitev in javnega nastopanja, aktivno znanje angleškega jezika ter hrvaškega in srbskega jezika, pomembne so proaktivnost in prodajna naravnanost ter sposobnost samostojnega in timskega dela.Iščejo tudi razvijalca programske opreme. Kandidati naj imajo najmanj V. stopnjo izobrazbe in vsaj eno leto delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, prednost pa bodo imeli kandidati z zaključeno 1. bolonjsko stopnjo. Od njih pričakujejo tudi, da imajo izkušnje s programiranjem spletnih aplikacij v Microsoft Visual Studiu, dobro poznavanje večnivojske arhitekture, dobre prakse pri implementaciji visokorazpoložljivih sistemov in pri implementaciji visokoperformančnih sistemov, dobro poznavanje principov varnega spletnega programiranja.Zaposlijo pa tudi vodjo oddelka za pomoč uporabnikom. Njegove ključne naloge bodo organizacija dela v oddelku, izvajanje poslovnih procesov v oddelku, vodenje projektov ter spremljanje dela zaposlenih v enoti, ob tem bodo njegove zadolžitve tudi nudenje pomoči uporabnikom, testiranje informacijskih rešitev podjetja in priprava podatkov za obračune. Kandidati naj imajo najmanj V. stopnjo in vsaj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, dobro morajo poznati varnostne zahteve in standarde, imeti dobre prakse pri izvajanju storitev podpore uporabnikom, biti morajo sposobni delati v timu,  natančni, samostojni in inovativni.

Prijave kandidatov sprejemajo na spletni strani in na naslovu Aleksandra.Kocjan@mikrocop.com.