Z novogradnjo so si zagotovili več kot pet tisoč kvadratnih metrov poslovnih in proizvodnih površin. Selitev jim bo omogočila združitev vseh dejavnosti na enem mestu, predvsem pa optimizacijo proizvodnje, večje skladiščne prostore in bo bistveno olajšala logistične poti. Prav zaradi premajhnih proizvodnih prostorov v Orli vasi so v minulih letih izgubili marsikateri večji posel.


Občina delala mimo zakonodaje, vlada sprožila ustavni spor


V Termo-tehniki so že leta 2009 ugotovili, da se morajo seliti v večje prostore, a jim je načrte za selitev prekrižal zaplet z OPN, saj je občina vanj nezakonito umestila pobude posameznikov, za katere  ni bilo podlage ne v prostorski zakonodaji ne v zakonodaji s področja varovanja kmetijskih zemljišč. Ministrstvi sta občino večkrat opozorili na nepravilnosti, nato je vlada na predlog MOP sprožila ustavni spor.


Nesprejetje OPN je neposredno vplivalo na poslovanje Termo-tehnike, saj ta ni mogla začeti uresničevati selitvenih načrtov, zato je Rudi Kronovšek, ustanovitelj in prokurist podjetja, na zaplet javno  opozoril na srečanju gazel in ministra Radovana Žerjava pred natanko tremi leti.
Šele ob rednem medijskem spremljanju zapleta v rubriki Gazela pomaga gazeli je ustavno sodišče odločilo in razveljavilo braslovški OPN v delu, v katerem so bile nezakonite spremembe namenske rabe.

Za pripravo OPN občine potrebujejo štiri leta

To  je hkrati pomenilo, da območje sicer  degradiranih zemljišč ob avtocesti, ki je bilo predvideno za industrijsko cono, ni bilo več sporno in Termo-tehnika je jeseni 2013 lahko začela s postopki gradnje poslovne stavne in urejanja infrastrukture. To je namreč v večjem delu padlo na njena pleča, saj je na območju gradila prva, občina pa za komunalno ureditev ni imela denarja. Termo-tehnika je leta 2014 ustvarila za 10 milijonov evrov prometa in zaposlovala 53 ljudi, s selitvijo pa gre pričakovati nov razvojni zagon. 


Braslovški primer je  specifičen, a slovenske občine v povprečju za OPN še vedno porabijo do štiri leta,  je na nedavnem posvetu županov Skupnosti občine Slovenije povedal Damijan Uranker, sekretar na ministrstvu za okolje in prostor. Od županovega sklepa o začetku priprave do sprejema v občinskem svetu običajno minejo  tri do štiri leta, od tega samo za usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, ki jih je v povprečju 30, občine potrebujejo tudi do 18 mesecev.
 

Od barantanja z zemljišči do razpleta in selitve


2006 - Termo-tehnika se začne pogajati z Razvojno agencijo Tehnolopolis o pridobivanju potrebne dokumentacije
 

Spomladi 2007 - občina Braslovče sprejme sklep o začetku izvajanja postopka za sšprejem strategije prostorskega razvoja občine in prostorskega reda. S tem omogoči umeščanje gospodarskih objektov na prostoru občine.
 

Poleti 2007 – občinski svet  sprejme odlok o strategiji razvoja in odlok o prostorskem redu.

December 2007 – Ministrstvo za okolje in prostor  braslovški občini, ki jo vodi župan Marko Balant, potrdi prostorski red pod pogojem, da ga v pol leta uskladi s kmetijskim ministrstvom.

December 2009 – krajani Braslovč opozarjajo MOP na trgovanje z zemljišči.

Januar 2010 – uradniki ministrstva za kmetijstvo preverjajo opozorila krajanov Braslovč, da so pozidali nekaj kmetijsko najboljših zemljišč.

Januar 2011 – kmetijsko ministrstvo presodi, da je v okviru braslovškega prostorskega načrta zraslo deset različnih objektov na parcelah, ki jim namembnosti ne bi smeli spreminjati; v braslovški občini predstavniki NPU izvajajo preiskavo.
 
2011 – vlada vloži pobudo za ustavno presojo prostorskega načrta občine. 

Julij 2011 – gospodarski minister Radovan Žerjava na obisku Braslovč napove, da bo skušal doseči, da vlada umakne ustavni spor.

17. april 2012 – Rudi Kronovšek na srečanju ministra z gazelami  odda ministru obsežno dokumentacijo, v kateri dokazuje, da je predvidena gradnja obrtne cone, kamor bi se preselila Termo-tehnika, na že degradiranem zemljišču, in ga prosi, naj spodbudi ustavno sodišče, da se loti razpleta ustavnega spora.

V letu 2011 – Termo-tehnika, gazela z najvišjo bonitetno oceno, zaradi premajhnih zmogljivosti izgubi več potencialnih naročil.

Maj 2012 – župan Braslovč in predstavniki Termo-tehnike obiščejo ministrstvo za gospodarstvo ter opozorijo na probleme, ki jih povzroča dejstvo, da je OPN zadržan.

Poletje 2012 – minister Žerjav obišče Termo-tehniko in obljubi osebno posredovanje; začne se  dialog med ministrstvi, da bi izvzeli vsaj nesporna zemljišča med avtocestnim izvozom Šentrupert in regionalno cesto proti Mozirju

Avgust 2012 – ustavno sodišče ugotovi nezakonitost prostorskega reda braslovške občine, zemljišče Termo-tehnike ni predmet spora.

Jesen 2012 – Termo-tehnika začne  postopek nakupa zemljišča od kmetov v velikosti 15 tisoč kvadratnih metrov in idejne zasnove. Pripravljati se začne OPPN. Pri tem mora Termo-tehnika okoli 4000 kvadratmih metrov zemljišč odprodati občini po občutno nižji ceni, da se lahko začne izdelava OPPN in infrastrukture. Občina bo odkupljeno zemljišče odplačala do leta 2017.

Januar 2013 – del stroškov gradnje osnovne infrastrukture v industrijski coni pade na Termo-tehniko.

Druga polovica leta 2013 – iskanje zanesljivih izvajalcev, gradbeno dovoljenje pridobljeno decembra 2013.
 

Jesen 2014 – začetek gradnje objekta, vrednega pet milijonov evrov.
 

April 2015 - Termo-tehnika pridobi uporabno dovoljenje in začne selitev.