Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ. Prosilec lahko zaprosi za kredit za isti namen (investicijo) le enkrat. Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu, izjemoma pa se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, v kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj enega človeka s stalnim bivališčem v omenjeni občini za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri kreditu za obratna sredstva, če se investicija izvaja v omenjeni občini.

Če delodajalec v času, za katerega je prejel kredit, zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas odplačila kredita, je dolžan še neodplačani del kredita vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače, še piše v pogojih za dodelitev sredstev.

Razpis bo odprt do konca leta, po občinah pa je na voljo toliko sredstev:

Občina

Razpis posojil 2015

MO Novo mesto

365.000

Občina Črnomelj

35.000

Občina Dolenjske Toplice

5.000

Občina Kočevje

15.000

Občina Metlika

15.000

Občina Mirna

5.000

Občina Mirna Peč

15.000

Občina Mokronog - Trebelno

5.000

Občina Semič

35.000

Občina Straža

55.000

Občina Šentjernej

75.000

Občina Šentrupert

25.000

Občina Škocjan

20.000

Občina Šmarješke Toplice

45.000

Občina Trebnje

10.000

Občina Žužemberk

25.000

Skupaj

750.000