Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS« ki je izdelan v elektronski obliki.