Poleg strokovnih kompetenc od kandidata pričakujejo sposobnost prevzemati odgovornost, proaktivnost pri opravljanju dela, pozitivno naravnanost, sposobnost delati v timih in projektnih skupinah ter v celoti sprejeti poslovno kulturo in poslovno politiko KLS. Kandidata, ki bo po polletni poskusni dobi prepoznan za primernega, bodo zaposlili za nedoločen čas, zagotovili pa mu bodo tudi stalno izobraževanje, napredovanje v skladu z doseženimi rezultati in osebnim napredkom ter stimulativno plačilo. KLS je leto 2014 zaključil z 32,4 milijoni evrov prodaje in 216 zaposlenimi, letos naj bi kolektiv okrepili še z 20 sodelavci.

Sicer pa najbolj potrebujejo ljudi s strojno in podobno tehnično izobrazbo, kot so orodjarji, strugarji, rezkalci, mehatroniki, tehniki in inženirji. »Lani smo sklenili nekaj zelo pomembnih poslov, ki nam zagotavljajo rast v letu 2015, 2016 in 2017. Zgradili smo novo proizvodno halo za dodatne obdelovalne linije,“ je pojasnil Strašek.