Ekipo na Vrhniki bodo okrepili tudi z razvojnim tehnologom za brizganje plastike oziroma gume, projektnim vodjem in ročnim orodjarjem. V svojo sredino sprejmejo tudi študenta strojništva v merilnici, ki bo delal vsaj štirikrat tedensko. V Poslovni enoti Sevnica pa Siliko zaposli vzdrževalca strojev in opreme, za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas pa tudi razvojnega inženirja.

Sicer pa so znanja, ki so pomembna za večino ključnih delovnih mest v Siliku, kjer je trenutno zaposlenih več kot 260 ljudi: znanje nemščine, poznavanje tehnologije brizganja plastike oziroma gume, obvladovanje razvoja izdelkov (FEM analize, CATIA), obvladovanje konstrukcije orodij za brizganje plastike/gume (CREO oz. ProE), strojniška predizobrazba (strojni tehnik, inž.strojništva, ..) ter specifična znanja (FEM analize, CATIA, CREO.


V Plastiki Skaza, najboljšem zaposlovalcu med srednje velikimi podjetji zbora Zlata nit 2014, želijo svojo ekipo okrepiti s planerjem za strateško planiranje proizvodnje, konstruktorjem razvojnikom in vodjo marketinga. Vse nove sodelavce bodo po šestmesečni poskusni dobi zaposlili za nedoločen čas. Planer bo zadolžen za pripravo obdobnih, torej enomesečnih, trimesečnih ali daljših planov za proizvodnjo, za dnevno spremljanje doseganja planov in odpravljanje ozkih grl, za sodelovanje v planiranju s proizvodnjo ter ugotavljanje in spremljanje pokritosti naročil z materialom, pa tudi za zagotavljanje varnostnih zalog in usklajevanje naročil z delovnim koledarjem.

Kandidati naj imajo najmanj VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, tri ali več let delovnih izkušenj na področju vodenja ljudi in proizvodnih procesih predelovanja plastičnih mas, odlično poznavannje procesov brizganja plastičnih mas in tekoče znanje angleščine. Kandidati za kontruktorja razvojnika pa naj imajo poleg VI. stopnje izobrazbe in najmanj triletnih delovnih izkušenj ter odličnega znanja angleščine tudi izdelan CSWP-core izpit, zaželeni pa so tudi vsi nadaljnji CSWP izpiti. Nov sodelavec naj bi bil sposoben hitrega odzivanja na spremembe in usmerjen v rezultate.

Od kandidatov za vodjo marketinga pa poleg VII. stopnje izobrazbe pričakujejo tudi najmanj pet let izkušenj na področju znamčenja, marketinga in vodenja ljudi, odlično zanje angleščine in nemščine ter MCOffice programov, ciljno naravnanost in usmerjenost k rezultatom, odgovornost in sposobnost odločanja, samoiniciativnost, ambicioznost ter komunikacijske in organzacijske sposobnosti. Prijave kandidatov zbirajo do 30. aprila na naslov elektronske pošte kadrovska@skaza.si ali po klasični pošti na naslov uprave podjetja.