Prihodke od prodaje so povečale za skoraj 200 odstotkov – z 236 milijonov evrov na 705,9 milijona evrov. V tem obdobju so ustvarile 2442 novih delovnih mest, kar pomeni podvojitev v petih letih, regijsko gospodarstvo pa je v istem času izgubilo 9623 delovnih mest. Ima pa regija še veliko možnosti za napredek pri dodani vrednosti, saj je ta po podatkih za leto 2013 znašala 35.444 evrov, kar je občutno pod republiškim povprečjem, ki je 39.049 evrov.


Sicer pa je dravsko-pomurska regija od leta 2001 do 2014 dala eno zlato gazelo, dve srebrni gazeli in eno bronasto. Naziv zlata gazela je šel leta 2009 v mariborsko podjetje Lumar IG, srebrni gazeli sta bili podjetji Prevent (leta 2002) in GMT (leta 2012), ki je bil v letu 2011 tudi bronasta gazela. Letošnji izbor dravsko-pomurske gazele bo 1. oktobra že tradicionalno v Mariboru.


Zanimiv je tudi  pogled na seznam 100 najhitreje rastočih gazel regije zadnjih pet let. Vseh pet let je na seznamu trojica podjetij s področja logistike: Avtoprevozništvo Majer Ivan s.p., Darka Novak s.p. in RCM. Ta tri podjetja so hkrati tudi edina podjetja dravsko-pomurske regije, ki so bila vseh pet let na nacionalni lestvici 500 najhitreje rastočih podjetij.


Največ podjetij, ki je bilo zadnjih pet let na seznamu 100 najhitreje rastočih podjetij regije, je iz občine Maribor (159 od skupno 500), Murska Sobota in Ptuj s po 30 podjetji. Od skupno 2500 podjetij na nacionalni lestvici v petih letih pa je regija imela 447 podjetij in je za osrednjeslovensko regijo, ki jih je imela 950. jpš