Državno tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja, ki poteka dvostopenjsko – kot izbirno šolsko in državno –, je ZOTKS organizirala v sodelovanju s Pedagoško fakulteto, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani ter z osnovnimi šolami. Letos se je izbirnih šolskih tekmovanj udeležilo 8209 učencev, na državnem tekmovanju pa se jih je pomerilo 1727. Za Preglove plakete v znanju kemije se bodo 9. maja pomerili še dijaki srednjih šol.

»Na pripravah na tovrstna tekmovanja učenci poglabljajo svoje znanje, pridobljeno med poukom, ter ga pomembno širijo izven meja obveznega šolskega kurikuluma,« je povedala mentorica Margareta Obrovnik Hlačar iz OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. »Letos je svoje bogato kemijsko znanje prikazalo izjemno veliko število učencev. Prepričana sem, da bodo prejeta priznanja vsem prejemnikom dala dodaten zagon in motivacijo za nadaljnje poglabljanje znanja s področja kemije.«

»Z organizacijo tekmovanja iz znanja kemije želimo dvigniti priljubljenost kemije med mladimi ter odkriti in spodbuditi nadarjene k nadaljnjemu izobraževanju in karieri na tem področju,« je povedala Mija Kordež, vodja projektov tekmovanj pri ZOTKS. »Skupaj s sodelujočimi šolami si prizadevamo za ozaveščanje otrok o pomenu razumevanja narave, njenih procesov in zakonitosti ter varovanja narave in naravne dediščine.«