Preostanek bilančnega dobička v višini 253.131 evrov se bo po sklepu skupščine preneslo v naslednje poslovno leto, so po skupščini sporočili iz društva Mali delničarji Slovenije. Skupščina se je seznanila tudi s spremembami pri članih predstavnikov delavcev družbe. Kot so sporočili iz družbe, zaposlene sedaj predstavljata Matej Nemec in Janez Firm.

Založba Mladinska knjiga se je v težavah znašla v začetku leta 2012 s stečajem večinskega lastnika, mariborskega cerkvenega holdinga Zvon Dva, po katerem so 69-odstotni delež založbe dobile banke upnice. V začetku leta 2013 je družba Kompas MTS dala nezavezujočo ponudbo za nakup delnic, a se za to na koncu ni odločila.  Prodajni konzorcij bank je nato julija 2013 razpisal prvo licitacijo celotnega paketa delnic po izklicni ceni 22,56 milijona evrov, na katero pa se ni prijavil nihče. Konec septembra je sledil drugi poskus prodaje, prav tako neuspešen, čeprav je bila izklicna cena le še dobrih 11 milijonov evrov. Kot možni kupec se je omenjala založba Učila International, ki k dražbi ni pristopila.

Zatem se je o morebitnem nakupu Mladinske knjige z bankami upnicami začela pogovarjati tudi iniciativa Skupaj za knjigo, ki je k sodelovanju pri nakupu povabila še zaposlene na založbi. Po ustanovitvi istoimenske družbe je oddala nezavezujočo ponudbo, a je bila zavrnjena z utemeljitvijo, da še nima kapitala. Med morebitnimi kupci se je tedaj omenjal tudi največji litovski založnik Alma Littera.

Aprila 2014 sta Abanka in NLB po odhodu Hypo Alpe Adria Bank iz konzorcija bank razpisali tretjo dražbo za prodajo 51,2-odstotnega deleža Mladinske knjige. S ponudbo v vrednosti 5,36 milijona evrov je zmagala tržiška založba Učila International, a kupnine do roka ni poravnala. Založba se je tako znašla pod okriljem DUTB. DUTB je do aprila letos, ko je s pretvorbo terjatev v kapital postala večinska lastnica, delovala v vlogi zastavnega upnika. Mladinska knjiga Založba je sicer lani naredila pomemben korak v razbremenitvi dolgov do bank. Logistično dejavnost je namreč prodala Pošti Slovenije. Posel je bil vreden 13 milijonov evrov.