Lani so ustvarili več kot 39 milijonov prometa, kar je 20-odstotna rast v primerjavi z letom 2014. Za letos direktor Bogomir Strašek napoveduje več kot 10-odstotno rast, ki jo podpira v prihodnost in v podporo strategiji podjetja usmerjena kadrovska politika. „Letos smo že zaposlili 11 sodelavcev v nadaljevanju letošnjega leta pa bomo zaposlili še 5 sodelavcev, predvsem v proizvodnji. Nudimo možnost zaposlitve za nedoločen čas, delo v kreativnem okolju, ki uporablja zadnje dosežke tehnike, stalno izobraževanje in napredovanje v skladu z doseženimi rezultati in osebnim napredkom,“ poudarja Strašek.

Od kandidatov za delo v razvoju proizvodov, procesov obdelave in vodenju zahtevnejših projektov zahtevajo izobrazbo diplomiranega ali univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva oziroma diplomiranega inženirja I. ali II. bolonjske stopnje. Ob dobrem znanju angleščine pričakujejo tudi dobro strokovno zanje s področja strojništva, pri čemer so zelo zaželene izkušnje s področja avtomobilske industrije, kandidati pa morajo biti pri opravljanju dela proaktivni in samoiniciativni ter pripravljeni v nenehen razvoj, sposobni morajo biti voditi skupino in delovati v projektnih skupinah, prevzemati odgovornost in biti pozitivno naravnani. Delo poteka v eni izmeni. Če bo izbrani kandidat iz oddaljenejšega kraja, mu bodo zagotovili družinsko stanovanje v Mozirju.

Naloge delovodje-izmenovodje pa bodo med drugim vodenje in organizacija dela v izmeni, razporejanje sodelavcev v skladu s planom, nadzor skladnosti dela s predpisano tehnologijo, kontrola kakovosti ter količine opravljenega dela. Delo poteka v treh izmenah. Od kandidata pričakujejo višješolsko izobrazbo strojniške ali elektro smeri, vsaj tri leta izkušenj na podobnih delih v proizvodnji ter poznavanje dela z računalnikom (Microsoft Office, e-pošta, internet). Želene so izkušnje v avtomobilski industriji. Prijave preko obrazca na njihovi spletni strani sprejemajo do zasedbe delovnega mesta. Kandidata bodo zaposlili za nedoločen čas po uspešno zaključenem polletnem poskusnem delu.