Ljubljanske mlekarne so bile leta 1956 ustanovljene kot podjetje Glavne zadružne zveze Slovenije. Na začetku je nekaj več kot 200 delavcev kupcem dnevno zagotovilo 69.000 litrov mleka v steklenicah, leto kasneje so ponudbo obogatili z jogurtom, smetano, skuto in sirom, leta 1958 pa so začeli prvi v tedanji državi proizvajati sladoled na palčki. Danes so vodilna mlekarna in največji grosist z mlekom in mlečnimi izdelki v Sloveniji. Njihov prodajni program obsega štiri osnovne skupine: beli program (jogurti, mleko, skute in namazi ter smetana), siri, sladoledi in zamrznjeni izdelki.

Podrobnosti o poslovanju za STA niso razkrili. "Ljubljanske mlekarne uspešno delujemo. V zadnjih dveh letih kljub rahlemu upadu prihodkov od prodaje povečujemo dobiček," so zapisali. Na letni ravni odkupijo več kot 180 milijonov litrov mleka, sodelujejo pa z več kot 2150 slovenskimi dobavitelji. Iz poročila, objavljenega na spletni strani Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, je razvidno, da so Ljubljanske mlekarne na ravni skupine leta 2014 ustvarile 154,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke manj kot leta 2013, in 3,8 milijona evrov čistega dobička, potem ko so imele leto prej 3,2 milijona evrov izgube.

Večino prihodkov in dobička sicer ustvari matična družba v Sloveniji - leta 2014 je zabeležila 149,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje oz. 1,5 odstotka manj kot leto prej, skoraj milijon evrov izgube v letu 2013 pa so leto kasneje prelevili v 3,6 milijona evrov čistega dobička. Skupina je leta 2014 odkupila 193,3 milijona litrov mleka, družba pa 183,4 milijona litrov.

Kot del skupine Lactalis lahko izkoristijo sinergije, ki jih članstvo v tako veliki skupini prinaša. Koristi jim prenos znanja in izkušenj sestrskih podjetij s celega sveta, zlasti na področju razvoja in marketinga. "Drugi pomemben vidik je možnost specializacije in proizvodnje izdelkov za druge članice skupine," so pojasnili. Lani so na ta račun razširili proizvodnjo v ljubljanskem obratu in investirali v novo tehnologijo. Kot enega večjih projektov so izpostavili proizvodnjo izdelkov za Hrvaško, začenjajo pa tudi proizvodnjo jogurtov za Dansko in Švedsko. Proizvodnjo poltrdih sirov za Ljubljanske mlekarne je medtem lani prevzela druga članica skupine, ki pa sire proizvaja po obstoječih recepturah, enakih standardih kakovosti in iz slovenskega mleka, so povedali.

V prihodnje želijo še okrepiti vodilni položaj na slovenskem trgu, zato bodo še naprej vlagali v razvoj lastnih blagovnih znamk, kot sta Alpsko mleko in Mu, ter razvoj novih izdelkov. Dodatno nameravajo okrepiti tudi izvoz. "Kot član skupine Lactalis imamo veliko priložnosti, da svoje proste kapacitete zapolnimo s proizvajanjem izdelkov za naša sestrska podjetja. Izdelke izvažamo tudi na trge izven skupine, kjer nameravamo poslovanje še okrepiti in poiskati dodatne priložnosti," so zapisali.

Skupina je konec leta 2014 zaposlovala 530 ljudi, matična družba pa 526.