Natečaj za najboljši poslovni načrt primorske regije Podjetna Primorska 2016 je letošnjo deseto sezono začel 10. decembra 2015. V roku za prijavo, do 31. januarja 2016, se je na natečaj prijavilo 40 podjetniških idej, 15 pa jih je strokovna komisija uvrstila v finalni del natečaja. Med finalisti jih bo pet tekmovalo v kategoriji Navigator, kjer prijavitelji že imajo predhodne podjetniške izkušnje, in 5 v kategoriji Optimist, kjer so prijavitelji brez predhodnih podjetniških izkušenj, ter 5 v novo uvedeni kategoriji Rektorjeva nagrada, ki je namenjena akademskemu podjetništvu.

V finale natečaja so se uvrstile podjetniške ideje, ki so zbrale največ točk glede na kriterije ocenjevanja (originalnost in inovativnost, uporabnost in izvedljivost, tržno pozicioniranje in internacionalizacija, finančna izvedljivost, trajnostni vidik in donosnost).

Člani strokovne komisije so na podlagi predloženih vlog in predstavitev pred strokovno komisijo s točkovanjem med finaliste uvrstili sledeče podjetniške ideje:

V kategoriji NAVIGATOR:

Podjetniška ideja

Vodja podjetniške skupine

1

FREESTYLE UČENJE

Mojca Stojkovič

2

MOBILNO TO GO

David Kodarin

3

WARIKI - PODLOGA ZA PLAŽO

Danijel Volčič

4

DR CLIMBER

Peter Mrak

5

POKLOK

Tamara Korošec

V Kategoriji OPTIMIST:

1

112 EU SMS

Marko Jeklar

2

ZUU ZAVOD UPORABNIH UMETNOSTI

Taja Tuljak

3

EATEN AND TOLD

Melisa Gagne

4

PAMETNA STEKLENIČKA ZA VODO

Tadej Dragutinovič

5

PEČ NA BIOMASO

Danijel Računica

V kategoriji REKTORJEVA NAGRADA:

1

SHARK - APLIKACIJA ZA NAVTIKE

Marko Prcać

2

MULTIFUNKCIJSKA POLIČKA

Jan Šavs

3

ALL YOU CAN TRY ON

Zala Gruden

4

PARFUMIK

Edita Muhić

5

UNIVERZITETNI VINSKI IN KULINARIČNI KLUB

Aleš Gačnik

Finalistom v kategoriji Rektorjeva nagrada se bodo v maju v zaključni predstavitvi za izbor zmagovalcev pridružiloi tudi do pet finalistov Podjetniških Upov Fakultete za management Univerze na Primorskem s svojimi podjetniškimi idejami. Tudi letos so med prijavami prejeli podjetniške ideje s področja turizma, informacijske tehnologije, gradbeništva in arhitekture, zdravja, navtike in logistike, kmetijstva, ekologije in gastronomije. Letos beležimo veliko več idej z že oblikovanimi v produkti ali z izdelanimi prototipi. Kot novost je bila letos razpisana nova kategorija Rektorjeva nagrada, nanjo pa se je prijavilo kar 13 podjetniških skupin, med njimi tudi mešane ekipe s študenti in pedagoškimi delavci.

Rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, je med drugim izpostavil: »Veseli me, da se posamezniki različnih generacij odločajo za realizacijo novih, drznih idej. Čeprav razmere niso najbolj naklonjene, pa je vzpodbuden podatek, da so lani slovenski start-upi dobili skupno 114 milijonov evrov, s čimer so več kot podvojili rezultat iz leta 2014. Univerzitetni inkubatorji so v obdobju od leta 2007 do leta 2014 skupaj podprli 240 start-upov, od katerih jih je 90 odstotkov preživelo do danes, več kot 50 odstotkov pa jih posluje na tujih trgih. Ta podjetja so prejela več kot 23 milijonov evrov investicij in ustvarila skoraj 700 novih delovnih mest. Univerzitetni inkubator Primorske, ki že deset let omogoča pogoje za vstop v svet podjetništva, pa letos te možnosti še povečuje z razpisom Rektorjeve nagrade. «

Direktor UIP Dorijan Maršič izjavil: »Izjemno smo presenečeni nad letošnjim odzivom, saj smo v primerjavi z lanskim letom prejeli skoraj podvojeno število prijavljenih poslovnih idej. Lep odziv študentskih ekip za Rektorjevo nagrado pa je odraz intenzivnega dela na projektu akademskega podjetništva našega inkubatorja v preteklem letu«

Primož Patru , predsednik strokovne komisije je povedal: »Projekt Podjetna Primorska je zgleden primer uspešnega sodelovanja med univerzo in gospodarstvom, saj skupaj lahko bolje pomagamo k inovativnemu preboju in rasti našega podjetniškega okolja. Mnogi izmed predlogov, ki smo jih videli na predstavitvi, so inovativni, tržno zanimivi in kakovostno zastavljeni. Kot komisija smo prepričani, da lahko iz njih nastane tudi kakšen tržno zanimiv izdelek ali storitev, preko tega pa nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo.«

Tradicionalno se bodo v nadaljevanju izbrani finalisti udeležili sklopa podjetniških delavnic, kjer bodo pridobili znanja za pripravo poslovnega načrta, za zagon in vodenje podjetja. Ob podpori mentorskih delavnic in svetovalcev bodo izdelali dokončni poslovni načrt bodočega podjetja in ga pred strokovno komisijo tudi zagovarjali.

Razglasitev zmagovalca in podelitev nagrad najboljšim v posamezni kategoriji bo potekala na zaključni prireditvi 26. maja 2016, ko bodo na UIP obeležili 10. jubilejno sezono natečaja in se bodo, v okviru celodnevnega festivala inovativnosti Univerze na Primorskem – FestINNO, zvrstili številni dogodki, namenjeni ozaveščanju o pomembnosti razvoja podjetniškega podpornega okolja univerze.

Zmagovalci bodo za najboljši poslovni načrt v posamezni kategoriji iz skupnega nagradnega sklada 30.000 evrov prejeli vavčer v protivrednosti 7.000 evrov, v kategoriji Rektorjeva nagrada pa bosta podeljeni nagradi še za drugo in tretje mesto. Vavčer zajema paket svetovalnih in drugih storitev podpornega podjetniškega okolja.

Glavni namen natečaja Podjetna Primorska 2016 ostaja spodbujanje podjetništva in podjetniške miselnosti s ciljem, da se podjetniške ideje čim prej uresničijo z zagonom novega inovativnega podjetja kot tudi pospešiti pretok znanja iz univerze v gospodarstvo. Novo-ustvarjena podjetja, ki temeljijo na lastnem znanju in imajo visok tržni potencial, pomembno prispevajo k razvoju regije in gospodarstva in ustvarjajo nova delovna mesta za vse generacije.