Po izteku odpovednega roka, torej 4. marca, se bodo lahko prijavili v zavodovo evidenco brezposelnih. Večina proizvodnih delavcev prihaja iz ilirskobistriške občine, nekateri so podobno izkušnjo že doživeli ob stečaju Javorja. V grenkobi in razočaranju, da so spet pahnjeni v negotovost, delavci niso želeli javno iskati krivca za propad podjetja, ki je sicer v zadnjem letu dni kar dvakrat zamenjal lastnika. Ker gre večinoma za mlajše moške s tehnično izobrazbo gre kljub sorazmerno visoki brezposlenosti na ilirskobistriškem verjeti, da bodo novo zaposlitev dobili v sorazmerno kratkem času.

Sodelavci zavoda za zaposlovanje so na srečanju stečajnega upravitelja z delavci te že seznanili s postopkih vpisa v evidenco brezposlenih ter kako lahko dobijo nadomestilo za čas brezposelnosti. Jamstveni sklad bo delavcem izplačal tri minimalne plače, odpravnino in polovico minimalne plače za regres. Prva nadomestila za brezposlenost pa bodo delavci dobili šele najhiteje 15. aprila, kar so sicer sprejeli s ciničnimi pripombami, da so „itak že navajeni biti nekaj mesecev brez plač.“

Denar za delavce iz jamstvenega sklada

Koliko bo stečajni upravitelj sploh lahko iztržil za stečajno maso, še ni znano. Podjetje ima skupaj z nekdanjimi zaposlenimi 350 upnikov. Na nepremičnino v Baču je bančna hipoteka, poslovne prostore v bližini središča v Ljubljani pa so bili na lizing. Bremen prosti so samo stroji, ki jih te dni nekateri delavci pod vodstvom Ivana Samse, ki je bil odgovoren za proizvodnjo, čistijo in pripravljajo za čim prejšnjo prodajo. „Delavci lahko denar iz jamstvenega sklada pričakujejo v tridesetih dneh od prijave, koliko pa bodo in kdaj bodo dobili iz stečajne mase, ne morem napovedati. Stečaji v povprečju trajajo tri do pet let. Hitreje enostavno ne gre,“ je povedal stečajni upravitelj Kozelj.

Navadne upnike bi lahko poplačali samo s kupnino za stroje, ki so edini prosti bremen. Za poslovne prostore uprave na Dolenjski cesti v Ljubljani je SEC namreč vzel poslovni lizing, na proizvodnih prostorih na Baču, ki jih je SEC od Javorja kupil za tri milijone evrov, del kupnine pa zamenjal za 15-odstotni lastniški delež, katerega je Javor že moral prodati, pa je hipoteka.

Ilirskobistriški župan Emil Rojc stečaj SEC spremlja z grenkobo. Občina je namreč leta 2011 ob selitvi podjetja s treh različnih lokacij na Bač podjetje podprla s pol milijona evrov za nakup prostorov. „Za to smo se odločili, ker smo iskreno želeli, da podjetje prosperira, pa tudi, da tukaj ostane tovrstna industrija. Zdaj je denar za občino seveda izgubljen. Upam pa, da prostori ne bodo dolgo prazni,“ je dejal Rojc, župan občine, kjer je trenutno okoli 700 brezposelnih, kar pomeni 10,9-odstotno brezposelnost.

Uradna brezposlenost pod slovenskim povprečjem

Ta je sicer kljub vsemu še nekoliko pod slovenskim povprečjem, ki znaša 11,7 odstotka. Na območju, ki ga pokriva območna služba Koper, je brezposelnih 7524 ljudi, kar pomeni 10,8-odstotno brezposelnost, v zadnjega pol leta pa so se med brezposelne vpisali iz podjetij Javor vezane plošče, Javor Lamelirani programi, Pralnice Lucija in manjših podjetij. Delodajalci sicer na območju OS Koper, kamor sodi tudi urad za delo Ilirska Bistrica, najbolj iščejo kuharje, peke, varilce, tesarje, železokrivce, elektrikarje, pa tudi CNC operaterje in voznike tovornjakov.

Primorska podjetja še vedno tepe prenizka dodana vrednost, ki v povprečju v gospodarskih družbah na območju območne gospodarske zbornice za severno Primorsko v letu 2014 znašala 38.632 evrov in je pod slovenskim povprečjem, ki je bilo 40.324 evrov. Ker pa so izvozniki goriške regije lani dvignili za skoraj desem odstotkov, kar je dva odstotka več kot slovensko povprečje, je direktorica območne zbornice Nevenka Volk Rožič optimistična. Izvozniki so v glavnini vezani na evropski trg, predvsem na Italijo in Nemčijo. „So pa pri zaposlovanju delodajalci še vedno zelo previdni, saj ne napovedujejo bistveno poveanega zaposlovanja,“ poudarja Volk Rožičeva. Samo na območju OS Nova Gorica je bila lani brezposlenost 9,8-odstotna, a je med njimi polovica dolgotrajno brezposlenih.