Pet let po tem, ko je ljubljanska mestna občina na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije nekdanje ljubljansko letališče v Mostah razglasila za kulturni spomenik lokalnega pomena, se javno-zasebni projekt le bliža točki, ko bodo v zdaj še zapuščenih objektih prostor dobile načrtovane kulturne vsebine. Mestni občini je z drugim javnim razpisom v dveh letih in po tem, ko so nekoliko spremenili razpisne pogoje, le uspelo najti zasebnega partnerja, ki se bo lotil obnove stavb in okolice na območju starega letališča. Na občinski razpis, ki so ga objavili sredi maja, se je namreč prijavil en ponudnik – družba BTC, ki se je v preteklosti že zanimala za sodelovanje pri projektu. Obnova moščanskega letališča naj bi se tako po napovedih občine začela še to jesen.

Od letališča do muzeja letalstva

Kot so ob tem pojasnili na občinskem oddelku za kulturo, bodo obnovitvena dela ob Letališki cesti trajala predvidoma eno leto. Zasebni partner bo v tem času obnovil kontrolni stolp, v katerem bo prostor dobil muzej zgodovine moščanskega letališča in slovenskega letalstva, v skladu z razpisnimi pogoji pa mora poskrbeti tudi za ureditev okolice in zelenih površin, vključno z ureditvijo otroškega igrišča, postavitvijo javnih plastik in predstavitvijo letalstva na zunanjih površinah. Ob obnovi nekdanjega kontrolnega stolpa je v projekt obnove letališča vključena tudi prenova dotrajane letališke stavbe. V prostorih bo v prihodnje zaživel gostinski lokal, ki bo opremljen v duhu letalstva, z letenjem, letalstvom in visoko tehnologijo pa bo, kot je razvidno iz javnega razpisa, tesno povezana tudi ponudba tamkajšnje nove trgovine. Zasebnik bo obnovljene prostore upravljal petindvajset let, po izteku koncesijskega obdobja pa bo celotno območje z obnovljenimi objekti brez nadomestila ali dodatnih obveznosti prevzela mestna občina.

O hangarju prihodnje leto

Na občini so se že konec lanskega leta odločili, da iz projekta izločijo nekdanji hangar. Po prvotnih načrtih bi zasebni partner največji in najbolje ohranjeni objekt na območju nekdanjega letališča ob Letališki cesti sicer namenil za predstavitev nekaterih letal, dokumentacijo in prikaz sodobnih trendov v letalstvu. Vendar se na prvi javni razpis, ki so ga na občini objavili pred dvema letoma, ni prijavil nihče, na lanski poziv občinske službe za javna naročila morebitnim zasebnim partnerjem, da naj predstavijo svojo vizijo projekta, pa se je odzval en potencialni partner, ki bi v javno-zasebno partnerstvo vstopil le v primeru nekoliko okrnjenega projekta. Na občini so temu prisluhnili in letos objavili nov razpis, iz projekta pa je tako izpadla obnova 785 kvadratnih metrov velikega in delno vzdrževanega hangarja.

Kljub temu na občini tudi nad obnovo v letu 1990 obnovljenega hangarja niso obupali. »Predvidoma bomo vanj umestili kulturne ali mladinske vsebine,« je namreč že pred časom pojasnila vodja občinskega oddelka za kulturo Mateja Demšič. Načrt želijo na občini uresničiti z novim javno-zasebnim partnerstvom. Zasebnega partnerja, ki bi sodeloval pri občinskih načrtih obnove hangarja, bodo z javnim razpisom iskali predvidoma prihodnje leto.