»Ljudje so prinesli skoraj polovico oziroma dobrih 19 ton električne in elektronske opreme, od telefonov do televizorjev, tiskalnikov, glasbenih stolpov, likalnikov, sesalnikov, opekačev in kavnih avtomatov. Sledijo odpadna motorna olja, razni premazi, lepila in smole,« pove Helena Kojnik iz družbe Simbio. Seveda lahko nevarne odpadke občani vedno pripeljejo tudi v zbirne centre izvajalca javne službe. Poleg tega lahko odpadne baterije ali akumulatorje prepustijo distributerjem (trgovinam) in proizvajalcem, zdravila lekarnam, električno in elektronsko opremo pa lahko ob nakupu prav tako prinesejo na prodajno mesto, če kupijo primerljiv izdelek.

Zbrane nevarne 0dpadke bodo najprej ustrezno razvrstili glede na njihove lastnosti, zatem bodo odpadke iz gospodinjstev na primeren način začasno skladiščili v regionalnem centru za ravnanje z odpadki, od tam pa jih predali specializirani organizaciji, registrirani za zbiranje in odstranjevanje nevarnih odpadkov. V Simbiu novo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov načrtujejo jeseni. mm