Pred koncem prvega nakupnega okna, ki je zaposlenim v DEWESoftu omogočal nakup deleža podjetja, ki je v večinski lasti direktorjev in ustanoviteljev dr. Jureta Kneza in Andreja Orožna, sta imela oba menedžerja živce precej napete. Želela sta si namreč, da bi se za nakup deleža podjetja, ki so ga konec minulega leta na temelju prihodkov od prodaje ovrednotili na 13 milijonov evrov, odločilo čim več sodelavcev.

To bi bil namreč znak, da si želijo aktivno soustvarjati prihodnji razvoj podjetja in tudi nositi odgovornost za svoje odločitve. »Prevečkrat se izkaže, da smo Slovenci raje v vlogi hlapčevskega naroda, kot pa da bi sami odločali o sebi, kar pomeni tudi sprejemanje posledic svojih odločitev. Dewesoftovci so pokazali, da je model deležništva, ki smo ga ustanovitelji postavili v soglasju z njimi, pravi. Čeprav nam je eden od naših kupcev in največji igralec na področju merilne tehnike, ki ustvari milijardo evrov prihodkov na leto, ponujal za naše podjetje petkrat več od njegove knjigovodske vrednosti, menim, da je edina prava pot, da podjetje ostane v domačih rokah, in to v rokah ljudi, ki soustvarjajo poslovne uspehe in bodo poskrbeli, da bo DEWESoft posloval tudi še dolgo po tem, ko sedanjega vodstva ne bo več v njem,« razmišlja dr. Jure Knez, ki je po spremembi lastniških razmerij še 64-odstotni lastnik podjetja.

Dolgoročno je v odkup ponujeno celotno podjetje. Model deležništva predvideva, da lahko deleže v podjetju odkupujejo samo zaposleni, dokler v njem tudi delajo, za odkup pa lahko namenijo samo denar, ki so ga dobili iz nagrad. »Tako zaposlenim ostane plača v celoti in ne posegajo v sredstva, ki so za življenje nujno potrebna. Tako smo zaščitili svoje zaposlene in preprečili, da kdor koli z vizijo, da nam bo šlo ves čas samo dobro, ogrozi svojo družino, po drugi strani pa k nakupu nikogar ne zavezujemo,« poudarja Orožen.

V prvem nakupnem oknu so naredili izjemo in sodelavci so lahko v odkup vložili denar v višini nagrad, ki so jih prejeli v zadnjih dveh letih. Drugo nakupno okno bo decembra letos. Podjetje se je zavezalo, da mora biti vsak hip sposobno izplačati vloženi denar, kar se bo zgodilo tudi, ko bo zaposleni, ki je lastnik, zapustil podjetje. »Nihče, ki ne dela v DEWESoftu, ne more biti lastnik podjetja, saj ni pošteno, da nekdo, ki ni zaposlen v podjetju, pobira sadove dela ljudi, ki ustvarjajo uspeh podjetja,« poudarjata Orožen in Knez.

Menedžerja menita, da bi z uspešno izvedbo modela deležništva podjetje najpozneje v dveh desetletjih v celoti prevzeli zaposleni, in to ne le lastništvo podjetja, pač pa tudi njegovo upravljanje. »Največje deleže bodo verjetno sčasoma imeli tudi sedaj ključni ljudje, ki dobivajo v primeru nadpovprečnih poslovnih uspehov tudi najvišje nagrade,« meni izvršni direktor DEWESofta Orožen. V podjetju bodo oblikovali tudi skupščino, ki bo najverjetneje nadaljevanje sedanjega idejnega sveta, ki so ga že pred časom oblikovali, da lahko s čim širšim premislekom in dogovorom sproti iščejo rešitve poslovnih in razvojnih izzivov, ki največkrat zahtevajo več kot samo enega človeka. Na srečanja idejnega sveta so vabljeni vsi zaposleni, večinoma pa se ga udeležujejo vodje oddelkov.