Vodstvo Mestne občine Maribor je doslej zmeraj podpiralo direktorja Mariborskega vodovoda Danila Burnača, zato ni presenetljivo, da v razkritih poslih z Mitjo Jamnikom, možem županove najožje sodelavke Marjete Kristofič Jamnik, ni zaznalo nobenih spornosti. Upoštevajoč ta zaupljivi odnos med občinarji in direktorjem pa je presenetljiv razplet nedavne skupščine Mariborskega vodovoda. Na njej je vodstvo javnega podjetja namreč doživelo hladen tuš.

Predstavnica občine je prišla na skupščino z več nasprotnimi predlogi, na podlagi katerih je nato izglasovala umik ključnih točk z dnevnega reda. Umaknjena je bila tudi tista točka, na kateri bi morali delničarji podeliti razrešnico Burnaču in nadzornemu svetu. Mestna občina Maribor je 75,07-odstotna lastnica Mariborskega vodovoda.

Razlog nepričakovanega poteka skupščine je mnenje s pridržkom, ki ga je o lanskemu poslovnemu poročilu Mariborskega vodovoda podala revizijska hiša Revidicom. Letno poročilo so delničarji sicer najprej potrdili, nato je občina zahtevala in izglasovala umik predlagane razdelitve dobička. Terja namreč, da naj se najprej razjasni dejanski poslovni rezultat vodovoda.

Izgubarska ustanovitev hčerinske družbe

Kaj je narobe? Revizorji so ugotovili, da je vodovod neustrezno slabil posojila v skupni vrednosti 48.750 evrov. Ta denar je posodil hčerinskemu podjetju MID-MB. Vodovod je podjetje ustanovil pred dvema letoma na pobudo mariborske občine, in sicer po stečaju podjetja ZIM, ki je nasedlo na naložbi v razvpito Mariborsko kulturno središče Maks. MID-MB naj bi prevzel večino nalog ZIM, vendar mu občina ni nikoli zagotovila obljubljenih poslov. Že lansko pomlad je MID-MB zabredel v insolventnost, konec leta 2015 je podjetje imelo več kot 87.000 evrov negativnega kapitala, izguba pa je znašala kar 68.157 evrov. Nadzorni svet je zato že pred časom naložil direktorju Burnaču, da naj preneha financirati hčerinsko družbo.

Revizorji utemeljeno sumijo, da MID-MB nikoli ne bo vrnil denarja, zato bi bilo pravilno, da vodovod v celoti odpiše posojila. Če bi Burnač storil to, kar bi po mnenju revizorjev moral, bi javno podjetje izkazalo dobrih 25.000 evrov izgube. Direktor se je delničarjem v ponedeljek izgovarjal, da bi vodovod v primeru negativnega poslovnega izida izgubil dosedanjo boniteto. Zato se je raje odločil za polovično slabitev dolgoročnega posojila. Tako je vodovod v svojih bilancah izkazal 11.844 evrov dobička.

Vodstvo mariborske občine je v ponedeljek nasprotovalo tudi odločanju o preoblikovanju Mariborskega vodovoda iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Umik točke je utemeljila s tem, da mora o njej poprej odločati mestni svet. »Umik točk z dnevnega reda ne pomeni, da vodstvo Mariborskega vodovoda ne uživa več zaupanja vodstva Mestne občine Maribor,« so sporočili iz kabineta župana. »Upravi in nadzornikom Mariborskega vodovoda želimo le omogočiti dodaten čas za kakovostnejšo pripravo gradiva in posameznih pojasnil.« Drugi župani občin, ki so solastnice podjetja, so bili ogorčeni nad to potezo, saj so njihovi občinski sveti že pred časom potrdili predlagano spremembo, enako je storil tudi mariborski mestni svet v prejšnji sestavi.

Podcenjujoče do manjšinskih delničarjev

»Takšen potek skupščine je podcenjujoč do občin soustanoviteljic,« je prepričan župan Dupleka Mitja Horvat. Po njegovem prepričanju morajo v mariborski občini pravočasno uskladiti vse sklepe, ne pa da šele na skupščini predlagajo nasprotne sklepe in z njimi umikajo točke z dnevnega reda.

Župani okoliških občin so na skupščini izrazili tudi svoje nezadovoljstvo s tem, kako Mariborski vodovod deli sponzorska in donatorstva sredstva, poleg tega so nadzornemu svetu postavili vprašanje, ali je že vzel pod drobnogled sporno dodeljevanje javnih naročil. Podrobnejšega odgovora na zadnje vprašanje niso prejeli, je pa Burnač napovedal pripravo pravilnika o dodeljevanju sponzorskih in donatorskih sredstev.

V Dnevniku smo prejšnji mesec razkrivali zakonsko neustrezne postopke, po katerih je javno podjetje Mariborski vodovod oddalo za skoraj 106.000 evrov poslov samostojnemu podjetniku Mitji Jamniku, ki ga kot prokuristka uradno zastopa soproga Marjeta Kristofič Jamnik, vodja kabineta mariborskega župana Andreja Fištravca. Da so bili posli v skupni vrednosti 106.000 evrov oddani v očitnem navzkrižju z zakonodajo, je potrdila tudi sodna izvedenka za javna naročila Darja Čerič. Po njeni oceni gre za značilen primer nezakonitega drobljenja istovrstnega naročila, s čimer se je javno podjetje izognilo objavi javnega razpisa.