Že prejšnji mesec so celjski mestni svetniki sprejeli sklep, da se začnejo postopki za razrešitev Glorjane Veber, direktorice Celjskega mladinskega centra. Do te odločitve je pripeljalo predvsem revizijsko poročilo, ki je razkrilo številne nepravilnosti, ki so se dogajale v tem javnem zavodu, ki je minulo leto končal v rdečih številkah.

Za mnoge je bila nenavadna tudi tako imenovana finančna telovadba direktorice, ki je člane sveta zavoda, zatem pa tudi svetnike, poskušala prepričati, da s finančnimi transakcijami med mladinskim centrom in njenim zasebnim Inštitutom Iriu ni bilo nič narobe. Inštitut v lasti direktorice je namreč mladinskemu centru posodil 11.200 evrov, ki jih je mladinski center lani v treh različnih transakcijah tudi vrnil inštitutu. Vebrova je dejala, da je šlo za nekakšno brezobrestno posojilo njenega inštituta javnemu zavodu, ki je na tak način hitreje dosegal zastavljene cilje in lažje posloval, saj zavodi dolgo čakajo na javni denar.

A to očitno članov sveta zavoda ni prepričalo. Revizija, ki jo je naročila občina, pa je pokazala, da so se dogajale še hujše nepravilnosti pri poslovanju, saj prihodki in odhodki niso bili pravilno vodeni in prikazani, nekaj denarja je celo poniknilo neznano kam, prav tako so se dogajale nepravilnosti pri blagajniškem poslovanju in poslovanju z gotovino.

Zato je komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnemu svetu predlagala, da svetniki Vebrovo razrešijo, na njeno mesto pa za vršilko dolžnosti imenujejo Tino Rosina Košir. Odločitev so podkrepili z ugotovitvami, da Vebrova svetu zavoda ni dajala pravočasnih, resničnih in popolnih informacij o poslovanju in tudi ni sprejemala ustreznih poslovnih odločitev, prav tako pa je na naslovu zavoda dopustila registracijo več drugih pravnih oseb, kar ni v skladu z namenom, za katerega je zavod dobil v upravljanje poslovne prostore. Vebrova se na seji mestnega sveta včeraj ni pojavila, saj naj bi bila na bolniški, zato odločitve svetnikov tudi ni mogla komentirati.