V Brestanico vstopimo skozi ozko dolino, po kateri se teren odpre v naselje, v katerem živi približno tisoč prebivalcev. Društvo pokriva območje, kjer kot posebnost izpostavljajo predvsem reko Savo, v kraju pa je tudi ena najstarejših slovenskih termoelektrarn TE Brestanica, ki deluje od leta 1943. PGD Brestanica je v družbi številnih lokalnih PGD, v bližnjem Krškem je organizirana tudi poklicna gasilska enota. Ampak manjša društva so pomembna za vsak kraj. Pri požaru, nesreči ali vremenski ujmi so namreč najbližja usposobljena enota za posredovanje, lokalni gasilci pa so poklicnim pogosto v pomoč s svojim poznavanjem konfiguracije terena in drugih lokalnih značilnosti. Gasilci v Brestanici skrbijo tudi za čiščenje potoka Brestanica, saj zna sicer majhen potok zaradi naplavin in vejevja ob močnem deževju precej narasti. Največ časa na terenu preživijo ob zahtevnejših intervencijah, ki so povezane z vremenskimi razmerami – poletne nevihte, sneg, žled in veter.

Postopno posodabljanje

PGD Brestanica posreduje na območju Brestanice in okoliških vasi. Pred desetletji, ko sedanja lokalna gasilska društva še niso delovala, je bil njihov teritorij večji, zaradi česar so imeli velike potrebe po primerni opremi in usposobljenosti. Danes, ko je društvo manjše, je zagotavljanje primerne usposobljenosti zaradi omejenih sredstev lažje, najdejo pa tudi več časa za druge dejavnosti. Pred kratkim so obnovili večnamenski prostor, ki ga poleg gasilcev za druženje in prireditve uporabljajo tudi ostali krajani, v zadnjih letih pa so postopoma posodobili opremo in vozni park. Za črpanje vode ob poplavah in neurjih so se opremili z vodno črpalko honda, uredili so mansardni del gasilskega doma in zamenjali dotrajan gasilski kombi. Večino finančnih sredstev porabijo za dejavnosti z mladimi, vzdrževanje gasilskega doma in vozil. Zato jim je pomoč sponzorjev in GZ Krško v veliko pomoč, a prostovoljni prispevki domačinov znajo biti še koristnejši. Pomemben finančni vir PGD Brestanica je namreč tudi tradicionalna prodaja gasilskih koledarjev, kar številnim manjšim društvom predstavlja znaten del njihovih sredstev. V PGD Brestanica tako lažje dosegajo zastavljene cilje – v bližnji prihodnosti želijo namreč zamenjati kombinirano gasilsko vozilo. Staro cisterno TAM 170 uporabljajo od leta 1998, od takrat so z njo prepeljali ogromne količine pitne vode na tiste konce svojega rajona, kjer imajo težave pri oskrbi z vodo. Že drugo leto zapored zato prirejajo dobrodelno gasilsko veselico, na kateri zbirajo sredstva za nakup cisterne. Letos bo prireditev v Brestanici 27. avgusta.

Sto let na istem prostoru

Gasilski dom PGD Brestanica je bil zgrajen leta 1906 in z dograditvami in pomladitvami še vedno služi društvu. Dom stoji v spodnjem delu kraja, kjer je dolina še vedno zelo ozka in je ob regionalni cesti in potoku za gasilski dom precej malo prostora. Urejena okolica omogoča dovolj prostora za druženje in gasilske vaje, tako prostorska stiska ni prevelika. Na tem prostoru se gasilci torej dobro počutijo že 110 let, že pred ustanovitvijo društva pa je na tem mestu baje stala krajevna gasilnica z osnovnim orodjem za gašenje. Gasilski dom so z elektriko opremili leta 1926, do temeljite prenove pa je prišlo šele po letu 1991. Od takrat je dom z okolico dobil obliko, ki je za delovanje društva več kot primerna – nova fasada, na novo opremljeni ogrevani prostori, obnovljen most čez potok, garaže, za uporabo so usposobili mansardne prostore in uredili okolico, ki je zdaj skupni prostor za vaje in druženje.

Jošt Bukovec