V prizadevanjih, da slovenska mladina glede prihodnosti v Sloveniji ne bi bila več tako črnogleda, pa tudi, da ne bi več v tolikšni meri prihajalo do strukturne brezposelnosti, se je Dnevnik povezal s centri srednjih šol. Tako naj bi mladi spoznali podjetja, ki zaposlujejo in delujejo globalno, in kakšne kadre dejansko potrebujejo podjetja, gazele pa bodo spoznale potencial mladih, ki lahko podpre njihovo dinamično rast.

Tako so pred dnevi predstavniki Šolskih centrov Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Celje, Nova Gorica in Ptuj ter Miha Vrbinc, predsednik organizacijskega odbora Gazela podpisali pismo o nameri, ki med drugim predvideva tudi, da bodo izbori regijskih gazel potekali v osrčju šolskih centrov. Tako naj bi nastal most, ki bo povezal poslovno odličnost gazel in odličnost izobraževalnega sistema oziroma šolskih centrov.

Pomemben vzgib za povezovanje s srednjimi šolami so bili tudi rezultati nedavne ankete, ki jo je med 14.000 mladimi izvedel AIESEC. Anketa je med drugim pokazala, da so slovenski mladi v primerjavi z globalnim povprečjem in evropskim povprečjem zelo črnogledi glede svoje prihodnosti, na boljše razmere v družbi pa ima po njihovem mnenju največji vpliv vlada (grafiki spodaj). jpš