Direktor Slovenskega filmskega centra (SFC) Jožko Rutar se sooča z novimi očitki o nepravilnostih v poslovanju te javne agencije. Tokrat mu delno poročilo o nadzoru zakonitosti dela filmskega centra, ki ga je opravilo ministrstvo za kulturo, očita več nedoslednosti, med drugim to, da je nekaterim projektom samovoljno dodelil več sredstev, kot je odločila strokovna komisija, pri čemer ni uporabil meril in pravnih podlag, odločitev ni ustrezno obrazložil niti ni z njimi seznanil sveta SFC, zaradi česar naj bi ravnal nezakonito.

Rutar se je ministrstvu glede ugotovitev že izrekel in očitke zavrnil, predsednik računskega sodiščaTomaž Vesel pa pravi, da bo računsko sodišče informacije o domnevnih kršitvah obravnavalo kot pobudo za revizijo. Program za izvrševanje revizijske pristojnosti je zaupen, zato nam informacij o morebitni načrtovani izvedbi revizije včeraj niso dali.

Nezakonito podeljevanje

Ministrstvo je povečanje sredstev glede na predlog strokovne komisije ugotovilo v osmih naključno pregledanih primerih. S 50.000 na 70.000 evrov je Rutar sredstva povečal projektu Kavki na cesti v koprodukciji Cvinger filma, s 50.000 na 60.000 evrov projektu Ustava Republike Hrvatske v koprodukciji družbe Sever & Sever, 320.000 namesto 300.000 evrov je prejel film Ne bom več luzerka producenta Vertiga, 340.000 namesto 300.000 evrov pa projekt Zadušnica producenta Stara gara, za katerega je Rutar delal od 2004 do 2011, ko je postal direktor SFC, in ga nekaj časa tudi vodil. S 330.000 na 375.000 evrov je povečal sredstva projektu Ana producenta Arkadena, ki ga režira Igor Šmid, do letos predsednik sveta SFC.

Ministrstvo ugotovitev, da so bila ta sredstva podeljena nezakonito, utemeljuje tako: »Tako pravilnik kot zakon določata, da se lahko direktor ne strinja zgolj z mnenji in ocenami, ne pravilnik in ne zakon pa nikjer ne določata, da bi lahko direktor zviševal tudi višine sofinanciranja.« Ministrstvo zavzema stališče, da je direktor s tem, ko svoje odločitve o zvišanju zneska sofinanciranja ni obrazložil v pravnem aktu niti ni svoje odločitve sporočil svetu SFC, ravnal v nasprotju s pravilnikom in zakonom.

Rutar očitke zavrača

Rutar na našo prošnjo ni utemeljil, zakaj konkretno je izbranim projektom podelil več sredstev. Pojasnjuje pa, da se je pri odločitvi opiral na pravilnik o izvedbi razpisnega postopka, ki določa, da lahko direktor, če se ne strinja z mnenji in ocenami strokovne komisije o sofinanciranju, sprejme drugačno odločitev. Direktor mora pri svoji odločitvi v skladu s pravilnikom upoštevati tudi dejavnike, ki niso predmet ocenjevanja komisije, in sicer razpoložljiva sredstva, izpolnjevanje obveznosti producenta, izvedljivost projekta glede na finančni načrt in predračun.

V ministrstvu na vprašanje, kakšne postopke so sprožili na osnovi izsledkov poročila, ne odgovarjajo, ker gre za delno in ne končno poročilo, ki ga do zaključka postopka ne morejo komentirati. Rutar, ki je tik pred tem, da ga vlada na osnovi pozitivnega mnenja večine članov sveta SFC potrdi kot direktorja še za en petletni mandat, pravi: »V primeru povezovanja postopka nadzora zakonitosti, učinkovitosti in uspešnosti delovanja SFC ter postopka imenovanja direktorja SFC gre očitno za poskus diskreditacije direktorja in medijskega vpliva na odločitev vlade.«