Torej, obema pet vprašanj, Jazbecu in Dragonji:

– Katera od pomembnejših družb v večinski državni lasti ima višjo poslovno učinkovitost in dobiček, v primerljivem času, od Luke Koper?

– Kakšno znanje in izkušnje ter s konkretnimi poslovnimi rezultati utemeljene reference imata oba gospoda na področju pomorskega prometa in logistike oziroma prometnih tokov, da bi jima bolj verjeli kot pomorsko-prometni ter logistični stroki na Obali in vodilnim in zaposlenim v koprskem pristanišču?

– Kako lahko z vpogledom v neko strategijo, ki se bo začela izvajati šele čez štiri leta in naj bi trajala naslednjih 20 let, ob vseh tako rekoč dnevnih spremembah na globalnem trgu, mednarodnih odnosih, geostrateških potezah vodilnih sil sveta, razvoju ladjarske in pogonske tehnologije, ekoloških grožnjah v Sredozemlju in na Jadranu itd., g. Jazbec uvidi poslovne šibkosti Luke Koper?

– Na osnovi katerih kriterijev so bili predlagani za zamenjavo predsednica nadzornega sveta dr. Alenka Žnidaršič Kranjc ter člana Andrej Šercer in dr. Elen Twrdy?

– Se gospoda Jazbec in Dragonja zavedata političnih in drugih posledic vztrajanja pri svojih odločitvah glede na enotno nasprotovanje in napovedani odpor vseh ključnih faktorjev na Obali, vpletenih v to zgodbo, od vodstva in zaposlenih v Luki do obalnih sindikatov, lokalnih skupnosti, stroke in civilne družbe?

Da slišimo odgovore.

Pa lep pozdrav.

Aurelio Juri

nekdanji župan MO Koper in slovenski ter evropski poslanec