S prvim januarjem letos je začela veljati nova direktiva Solventnost 2, ki predpisuje kup novih kapitalskih zahtev. Z njo se želi zavarovati interes zavarovancev, saj bi se zmanjšala verjetnost nesposobnosti plačevanja odškodnin.

Novim pogojem zadostujejo vse slovenske zavarovalnice, so poudarili na Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN). Direktor Sergej Simoniti ocenjuje, da je zavarovalniški trg v dobrem stanju. Poudarja, da slovenske zavarovalnice v 25 letih od nastanka države še niso potrebovale državne pomoči.

Sporne prakse

Javnost so v zadnjih tednih razburile vesti o množici primerov sklenjenih življenjskih zavarovanj, pri katerih so bile zavarovancem zamolčane nekatere ključne informacije oziroma so jih zavajali, nekaterim pa prodali povsem neprimerne in predrage pakete. Simoniti zato potrošnikom svetuje previdnost. Meni, da se s kombinacijo osveščanja uporabnikov in podpiranjem konkurenčnosti lahko zavarovalnice prisili, da same izločijo tiste s slabimi poslovnimi praksami. Hkrati opozarja, da je za začetek postopka potrebnih vsaj nekaj osnovnih informacij, kot je ime agenta, veliko težav pa se pojavi, ker pogovor poteka ustno in ga je tako nemogoče dokazovati. Agencija poskuša tudi povečati odgovornost poslovodstva zavarovalnic.

Nekaterim odvzeli licenco

AZN sicer družbam ali fizičnim osebam lahko odvzame licenco za opravljanje dejavnosti. Osebi, čigar družbi je bila odvzeta licenca, je prepovedano ustanoviti novo zavarovalnico ali biti družbenik v zavarovalnici tri leta. Simoniti komentira, da so neformalno nekateri že napovedali, da bodo zato družbe ustanavljali v tujini. Takšne zlorabe bi omejila direktiva o distribuciji zavarovanj, ki trg poenoti, veljati pa naj bi začela najkasneje z začetkom 2018.

Na agenciji opažajo rast števila odvzetih licenc, ki so posledica povečanja nepoštenega ravnanja. Z izbruhom krize se je povečalo število zavarovalniških agentov, saj so se s tem začeli ukvarjati mnogi, ki niso imeli drugih rednih prihodkov. V letu 2014 so tako odvzeli pet licenc; novejših podatkov še ni.  

Težave se pojavljajo tudi v obsegu nadzora. »Štirideset ljudi težko nadzira tako velik trg, na katerem je približno deset tisoč agentov,« pravi Simoniti in dodaja, da zato na agenciji dajejo velik poudarek osveščanju potrošnikov.

 Na zavarovalniškem trgu sicer lahko pričakujemo več sprememb. Sodobna tehnologija bo zavarovalnicam omogočila, da prejmejo več podatkov o stranki in ji primerno prilagodijo ceno. Simoniti pričakuje tudi nižje cene določenih oblik zavarovanj in večjo dostopnost.