Že kar v navado nam je prešlo, da zavržemo stvari, ki bi jih po preprostem popravilu lahko še naprej uporabljali. Vendar pa je težava pogosto v tem, da veliko ljudi ne ve, da jih je mogoče popraviti. Morda tega ne znajo storiti sami oziroma niti ne vedo, kdo jim lahko pomaga. Spretnost manjših popravil v globalnem svetu izginja. Ne nazadnje tudi družba ne zna pokazati spoštovanja do ljudi, ki imajo še vedno to praktično znanje in so proti svoji volji pogosto odrinjeni na stranski tir. Mednarodni koncept Repair Café spodbuja prav takšno dejavnost – da poškodovani kosi pohištva ali strgana oblačila pa tudi pokvarjene igrače na končajo v smeteh.

Koncept, ki v Vojnik prihaja z Nizozemskega

Svetovna mreža za spodbujanje popravil Repair Café Vojnik je koncept, ki je nastal leta 2009 na Nizozemskem in podpira idejo popravil v lokalnem okolju z namenom izboljšanja splošnega družbenega stanja, tako na ravni posameznika kot države. Njegova ustanoviteljica je Martine Postma, v Sloveniji pa Marinka Vovk, tudi ustanoviteljica prvega od sedmih centrov ponovne uporabe odpadkov (CPU) v Sloveniji. Krovna organizacija daje podporo lokalnim skupinam po vsem svetu, ki želijo ustanoviti Repair Café, podpira pa tudi Repair Café Vojnik, ki je postal eden od 1091 v svetovni mreži,

Svetovna veriga kavarnic s popravili omogoča učenje o popravilih za različne izdelke, kar podaljšuje njihovo uporabo in prispeva h krožnemu gospodarstvu. Strokovnjaki EKO-TCE in prostovoljci bodo pomagali pri popravilih in preobrazbi izdelkov, na voljo pa bodo tudi orodja in materiali, tako da se bodo obiskovalci lahko naučili najosnovnejših veščin za popravilo izdelkov. Ljudje bodo od doma prinesli v popravilo izdelke, kot so manjši kosi pohištva, oblačila, gospodinjski aparati, nakit, igrače, posoda in drugo, skratka karkoli bi še želeli uporabljati in je mogoče popraviti. V kavarnici popravil se vedno najde kdo, ki zna popraviti različne izdelke in ima znanje in izkušnje. Ker lastnik izdelka sodeluje pri popravilu, se hkrati nauči tudi, kaj je pomembno za zmanjšanje porabe surovin, energije, vode, kemikalij, za zmanjšanje emisij CO2. Repair Café je tudi družabni prostor. Tudi če doma nimate ničesar, kar bi bilo potrebno popravila, ste dobrodošli na kavico ali čaj, morda pa z lastnim znanjem, spretnostmi in izkušnjami priskočite na pomoč komu iz istega kraja ali s pogovorom pripomorete k reševanju aktualnih družbenih problemov, kot so osamljenost, potrtost, depresija in občutek nepomembnosti v družbi.

Priložnost za zelena delovna mesta

Repair Café Vojnik neposredno prispeva k družbeni inovativnosti, kajti kljub krizi živimo v času izobilja, ko se vse večji del globalne ekonomije ukvarja z luksuznimi, življenjsko nenujnimi storitvami, mnogi pa bodo svojo ustvarjalnost lahko usmerili v pomoč pri popravilih in tako prispevali k učinkovitemu reševanju aktualnih družbenih problemov.

S spodbujanjem popravil bo Repair Café Vojnik krepil zavedanje o pomenu preprečevanja nastajanja odpadkov v Sloveniji in o možnosti odpiranja zelenih delovnih mest. Mnogo ljudi namreč odvrže še popolnoma uporabne izdelke, s katerimi ni nič narobe in jih je mogoče po popravilu še naprej uporabljati. Na žalost smo pozabili, da lahko mnogo stvari znova uporabimo že z majhnimi popravili in tako tudi privarčujemo. Na kroženje virov in lokalno samooskrbo opozarjajo žrmlje, obnovljen starinski ročni mlin, narejen iz dveh kamnov z ročajem, z luknjo za vsipanje zrnja, s kakršnim so ročno mleli žito od kamene dobe naprej. Obiskovalci si lahko sami zmeljejo žito in tako sklenejo krog od žita do kruha. Posebnost pa je tudi kava v izbrani trajni skodelici, ki jo bodo obiskovalci lahko odnesli domov. Skodelica simbolizira trajnost uporabe izdelkov in izogibanje potrošniški usmerjenosti ter metanju stvari stran, ki smo jima priča na vsakem koraku.