Projekt javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija, ki bo prinesel večjo centralno čistilno napravo, medobčinski kanalizacijski kanal C0 in uredil kanalizacijo v mnogih predelih Ljubljane, stoji zaradi birokratskega zapleta. Evropska unija denarja za ta približno 110 milijonov evrov vreden projekt ne more odobriti, ker gradbena dovoljenja za gradnjo zbirnega kanalizacijskega kanala od Medvod in Vodic do centralne čistilne naprave v Zalogu niso skladna z evropsko direktivo glede ocene vpliva na okolje.

Več kot deset gradbenih dovoljenj ni skladnih z direktivo

Pri Vodovod-Kanalizaciji so povedali, da so gradbena dovoljenja pridobili brez vnaprejšnje presoje vplivov na okolje, ker v času, ko so dovoljenja pridobivali, omenjena direktiva še ni bila uzakonjena. Toda ker so bili postopki za presojo vplivov na okolje izvedeni naknadno, in sicer šele januarja, se datumsko ne skladajo s prej pridobljenimi gradbenimi dovoljenji in zato ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev denarja iz bruseljske blagajne.

Dovoljenj, ki ne izpolnjujejo pogojev za denar iz finančne perspektive do leta 2020, je več kot deset, so povedali pri Vodovod-Kanalizaciji. Pričakujejo, da bodo ta zaplet rešili v nekaj mesecih. Toda končno odločitev, ali bodo temu projektu dodelili evropska kohezijska sredstva, bodo sprejeli uradniki v Bruslju. Za zdaj Vodovod-Kanalizacija ne more zatrditi, da bodo evropski uradniki zadovoljni s predlaganimi rešitvami za odpravo neskladij, a »glede na konstruktivno sodelovanje in korekten odnos predstavnikov pobude Jaspers (evropska pobuda, ki pomaga pri pripravi velikih evropskih projektov) smo prepričani, da bomo v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor, službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter upravno enoto našli ustrezno rešitev, s katero bodo zadovoljni tudi na Evropski komisiji«.

Do konca se bodo borili za evropske milijone

Na ministrstvu za okolje in prostor pravijo, da je do tega zapleta prišlo, ker je investitor računal, da bo za ta projekt denar dobil v stari finančni perspektivi, ki se je končala leta 2013, kar pa se ni zgodilo, zato je moral projekt prilagoditi pravilom nove perspektive. Omeniti velja, da so občine Ljubljana, Medvode in Vodice skupaj z Vodovod-Kanalizacijo v prejšnji finančni perspektivi hitele s pripravo tega projekta (takrat je bil razdeljen na dva manjša), ker je vlada Janeza Janše leta 2012 občine spodbujala, naj čim prej pripravijo okoljske projekte, ki bi jih v prejšnji finančni perspektivi sofinanciral evropski kohezijski sklad. Vendar se je na koncu izkazalo, da je država odobrila preveč projektov, denarja za vse pa ni bilo, zato je 34 občin in njihovih 11 okoljskih projektov moralo počakati na denar iz trenutne finančne perspektive, s tem pa so za njihove projekte začela veljati nova, strožja pravila.

Občine Ljubljana, Medvode in Vodice, ki so po besedah Vodovod-Kanalizacije pripravile dokumentacijo za ta projekt, bodo storile vse, kar je v njihovi moči, zato ne vidijo razloga, da bi bila evropska kohezijska sredstva za projekt ogrožena, so povedali v javnem podjetju. Če pa bo kljub temu Evropska komisija zavrnila potrditev tega projekta, bo izgubljenih več kot 50 milijonov evrov, saj Vodovod-Kanalizacija računa, da bi evropski kohezijski sklad prispeval več kot pol vrednosti investicije.