Dars bo v letošnji gradbeni sezoni obnovil 36 kilometrov smernih vozišč na slovenskih avtocestah, za kar bo porabil slabih 35 milijonov evrov. Poleg obnove severne ljubljanske obvoznice, ki jo bodo deloma zaprli ta konec tedna, so letos skoncentrirani še na tri glavna delovišča: že aprila so začeli obnavljati odsek med Mariborom (Ptujska cesta) in Slivnico na štajerski avtocesti, sredi julija pa se bodo na istem avtocestnem kraku lotili še odseka Arja vas–Šentrupert. Skoraj sočasno bodo zabrneli stroji še na gorenjski avtocesti, in sicer na delih odsekov Kranj zahod–Brnik–Vodice.

Vipavske hitre ceste letos ne bodo krpali

Na štirikilometrskem odseku med Mariborom in Slivnico v smeri proti Ljubljani se dela počasi zaključujejo. Delavci konzorcija družb Pomgrad in VOC Celje so za slabih pet milijonov evrov pokrpali asfalt in nadgradili voziščno konstrukcijo, zamenjali varnostne ograje, uredili bankine in srednji ločilni pas. Montirali so tudi talno signalizacijo, zamenjali hidroizolacijo na viaduktu Gramoznica in obnovili priključek Rogoza. Delno zaporo naj bi odstranili 22. junija.

Sredi julija bodo štajersko avtocesto spet upočasnili s temeljito obnovo skoraj 12-kilometrskega odseka med Šentrupertom in Arjo vasjo, ki je bil predan prometu leta 1997. Kaj natančno bodo počeli kar 120 dni – obnova naj bi se končala šele sredi novembra –, nam na Darsu niso pojasnili, prav tako ne, kdo se bo lotil obnove in za koliko denarja, saj postopek oddaje javnega naročila še ni pravnomočno zaključen. Pravijo pa, da večjih zastojev – razen pri postavljanju delovnih zapor – ne pričakujejo, saj bodo promet uredili po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje.

Na vrhuncu turistične sezone (1. avgusta) se bodo lotili še popravkov vozišča med Kranjem in Vodicami v skupni dolžini 11 kilometrov, a tudi v primeru odseka, ki je bil zgrajen pred 30 leti in doslej večje obnove še ni bil deležen, so bili zavoljo še nezaključenega javnega naročila bolj skopi z informacijami. Povedali so le, da bo med drugim obnovljen tudi priključek Kranj vzhod, dela pa naj bi končali v prvi polovici oktobra.

V načrtu, ki so ga sprejeli ob začetku letošnjega leta, je bila tudi obnova vozišča na odsekih hitre ceste Vipava–Ajdovščina–Selo ter na delih odsekov med Uncem in Postojno, vendar na Darsu priznavajo, da bo sanacija omenjenih odsekov v letošnji gradbeni sezoni težko izvedljiva. Zapleta se namreč pri postopkih oddaje del.

Brez vzdrževalnih del ne gre

Poleg štirih glavnih delovišč bodo tako kot vsako leto izvajali tudi redna vzdrževalna dela, ki ponavadi voznikom najbolj parajo živce, saj terminsko niso vnaprej določena in se izvajajo glede na dejanske potrebe. Delovne zapore v teh primerih trajajo večinoma dan ali dva, redko tudi več dni, dela pa opravljajo kar sami Darsovi mojstri. Čeprav pri upravljalcu slovenskih avtocest poudarjajo, da poskušajo čim več vzdrževalnih del opraviti pred turistično sezono in po njej, »se vedno najdejo določena dela, ki se morajo izvesti tudi po začetku sezone – na primer popravilo poškodovanih jeklenih varnostnih ograj, pranje smerne signalizacije, košnja trave, nujna sanacijska dela na voziščih in podobno«.

Na Darsu opozarjajo, da lahko k večji varnosti in pretočnosti prometa ob postavljenih delovnih zaporah pripomorejo tudi uporabniki avtocest, in sicer z upoštevanjem prometnih predpisov, prometne signalizacije, pravilno razvrstitvijo pred zaporo in strpnostjo v primeru zastoja.