Marjeta Kristofič Jamnik je imela pod županom Andrejem Fištravcem strmo karierno pot, ki jo je pripeljala na položaj vodje kabineta župana. V letu dni je napredovala iz 33. v 46. plačilni razred, pa še osemodstotni položajni dodatek prejema. Osnovna bruto plača se ji je tako povečala s približno 1500 evrov na več kot 2700 evrov.

A ta karierni in plačni skok v upravi Mestne občine Maribor ni edini poslovni uspeh družine Kristofič Jamnik. Njen soprog Mitja Jamnik se je namreč sočasno znašel med vidnejšimi poslovnimi partnerji javnega podjetja Mariborski vodovod. Zanimiv je način, kako je vodovod sklepal pogodbe s TI-EN avtoprevozništvom Mitja Jamnik, s. p., ki ga uradno zastopa tudi prokuristka Marjeta Kristofič Jamnik. Mitja Jamnik je od decembra 2014 do danes z Mariborskim vodovodom sklenil za 105.169 evrov poslov, izhaja iz aplikacije Supervizor. To je več kot tretjina vseh poslov, ki jih je sklenil v letih 2014 in 2015.

Cenejši od svaka, tasta in izdelovalca,

Jamnikov s. p. je vodovodu dobavil vodovodne naprave francoskega proizvajalca Itron, vrednost posameznih naročil pa se je gibala med 7.440 in 18.631 evri. Javno podjetje je posle oddalo z zbiranjem treh ponudb. To zbiranje je vsakokrat potekalo po istem vzorcu. Dražjo konkurenčno ponudbo je vedno oddal francoski proizvajalec Itron, tretjo pa bodisi konkurent Caydens bodisi podjetje KTS, ki se na spletu trži kot izdelovalec kovinskih ograj. Zastopnika in solastnika podjetja KTS sta Mirko in Dejan Kristofič, oče in brat Marjete Kristofič Jamnik.

Pri vsakokratnem nadaljnjem sklepanju posameznih poslov z Jamnikom vodovod ni sprožil ponovnega zbiranja ponudb, temveč je znova posegel po tistih ponudbah, ki jih je pridobil pri prvih treh naročilih. Tako je tudi novembra 2015 Jamnik dobil posle na podlagi ponudb, ki jih je oddal že septembra 2014, torej so bile stare več kot 14 mesecev.

Direktor vodovoda Danilo Burnač je bil v času župana Franca Kanglerja podžupan Mestne občine Maribor. Po njegovih besedah mu je Marjeta Kristofič Jamnik takrat nekaj časa pomagala kot občinska referentka. »Osebno se z njo ne pogovarjam nekaj let,« pravi Burnač.

Je pa vodovod poslovno sodeloval z njenim soprogom. Zanimiva so pojasnila, kako se je TI-EN znašel med dobavitelji vodomerov. »TI-EN je izbral francoski dobavitelj Itron,« trdi Burnač. Po njegovih besedah treh konkurentov ni izbralo vodstvo vodovoda, temveč je seznam sestavil Itron, ki je eden od dveh največjih dobavitelj vodomerov Mariborskemu vodovodu.

Izgovarja se na francoske dobavitelje

Povedano drugače: Po Burnačevih besedah so Francozi zahtevali, da Mariborski vodovod naroča določene tipe vodomerov pri točno določenemu samostojnem podjetniku iz Frama, ki ga zastopa nekdanja Burnačeva referentka na občini. Prav tako naj bi bila ideja Francozov, da se konkurenčni ponudbi pridobita pri njih in pri podjetju KTS, ki je v lasti očeta in brata Marjete Kristofič Jamnik.

»Zakaj so izbrali TI-EN, ne vem, ker osebno ne komuniciram z njimi,« je Dnevniku odgovoril Burnač. »Tudi nam ni bilo všeč, da so vmes vključili še posrednika za velike vodomere, medtem ko vse standardne stanovanjske in hišne vodomere dostavlja Itron neposredno na sedež vodovoda. Kot nam je znano, TI-EN skladišči določeno količino in jo potem vozi po Sloveniji, Hrvaški in Srbiji.«

Arnaud Brunelle, Itronov direktor trženja za srednjo Evropo, je v telefonskem pogovoru zanikal, da bi bili kakorkoli vpleteni v naročniški postopek na Mariborskem vodovodu. Ponudbo so oddali na pobudo javnega podjetja, okoliščina, da je bila njihova ponudba dražja od ponudbe njihovega slovenskega distributerja, pa se mu ne zdi sporna.

Mariborski vodovod je edino javno podjetje na območju Maribora, s katerim posluje Mitja Jamnik. Eden izmed njegovih poslovnih partnerjev je Itron, ki je leta 2013 dobil večji posel Mariborskega vodovoda. »Zato se je povečal promet, vezan na izdelke podjetja Itron in s tem na Mariborski vodovod,« je zapisal Jamnik.

Burnač je prepričan, da so opisani poslovni odnosi v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. »Kristofičeva ni voljena oseba v mestnem svetu niti nismo v sorodstvu. Tudi odvetniki ne vidijo ovir, da poslovno sodelujemo z njenim možem,« je zapisal.