Zgodba PGD Ilirska Bistrica se je leta 1886 začela z nabavo tlačilne ročne brizgalne. Za tiste čase so imeli pravzaprav že precej napredno tehnološko opremo, v društvo pa je bilo vključenih kakšnih dvajset domačinov. Z gasilskimi vajami so izpopolnjevali svoje znanje in izboljševali usposobljenost za pomoč v nesreči, ko je rdeči petelin skočil na streho oziroma zajel gozd ali travnik. Leta 1894 je bilo ustanovljeno veliko Ilirskobistriško-trnovsko gasilsko društvo, ki sta ga sestavljali dve gasilski četi. Prapor društva, ki je z dvema oddelkoma delovalo do leta 1904, še vedno hranijo v gasilskem domu. Po desetih letih sta se dva oddelka združila v enotno gasilsko četo, leta 1907 pa se je uresničila velika želja – na starem bistriškem trgu so odprli gasilski dom, v katerem je gostovala tudi krajevna čitalnica.

Največje gasilsko društvo v okolici

PGD Ilirska Bistrica je danes sodobno gasilsko društvo IV. kategorije, kar pomeni, da gre za prostovoljno društvo s poklicnim jedrom. Društvo je osrednja gasilska enota v občini Ilirska Bistrica, operativna enota pa opravlja tudi naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu in ob prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, kjer so prisotne nevarne snovi. Obseg nalog društva se je bistveno povečal po letu 1993, ko so pridobili državno koncesijo za opravljanje nalog zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog zaščite in reševanja širšega pomena, v skladu s čimer so nadgradili tudi opremo in vozni park.

Prostorska stiska še ni premagana

Z več pristojnostmi in novo opremo pa je nastala tudi velika prostorska stiska. Razširjen vozni park je zahteval vedno več prostora, kar so skušali v PGD Ilirska Bistrica rešiti z najemom garažnih prostorov v trnovski vojašnici. Zaradi slabega stanja je bilo jasno, da bo treba v njihovo obnovo vložiti precej časa in denarja, če jih želijo še naprej uporabljati. Leta 1993 so začeli s pripravo dokumentacije za obnovo garaž in gradnjo gasilskega doma. Dela so začeli leta 1994, a do selitve je bilo še daleč. Leta 2002 so od Ministrstva za obrambo Republike Slovenije kupili obstoječi objekt in zemljišče, dve leti pozneje pa so po skoraj sto letih zapustili stari gasilski dom na »placu« in se preselili v nove objekte. Gasilski dom še vedno ni dobil svoje končne podobe, temveč ostaja ena glavnih prioritet v PGD Ilirska Bistrica.

Vaje in preventivno delovanje tudi čez mejo

V PGD Ilirska Bistrica ne skrbijo le za usposobljenost svojih članov, z ukrepi za pravilno ravnanje v primeru požara in drugih nesreč seznanjajo tudi krajane. Pobrateni so z Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Opatija (tudi tam bodo letos praznovali 130 let), sodelujejo pa še z obmejnimi hrvaškimi gasilskimi društvi Klano, Viškovo Halubljan, Škalnica in Kras Šapjane. Društva niso povezana le operativno v primeru skupnega posredovanja pri gašenju ali reševanju, temveč sožitje dosegajo z rednimi usposabljanji in gasilskimi vajami, obiskujejo se tudi na izletih.

Intervencij v društvu IV. kategorije ni malo, saj jih imajo na leto od sto petdeset do dvesto. Poleti izstopajo gozdni in travniški požari, za gašenje katerih so dobro izurjeni, za te potrebe je prilagojen tudi vozni park. Vendar se najde čas tudi za druge dejavnosti. Ob 120-letnici društva leta 2006 so na Snežniku pripravili simbolično, a vsekakor izjemno zanimivo akcijo. S prostostoječimi lestvami so Snežnik povišali za dvanajst metrov, tako da je s 1796 zrasel na 1808 metrov nadmorske višine. Od leta 1997 skupaj s krajani Dobrepolja organizirajo praznovanje praznika svetega Florjana, zavetnika gasilcev – praznik so obeleževali že v letih pred drugo svetovno vojno. Organizirajo tudi gasilsko-planinski pohod na Kozlek. Družabni dogodek je kondicijska in organizacijska vaja, predvsem pa se na poti spomnijo tudi starega gasilskega doma na bistriškem »placu«, ki jim je zavetje zagotavljal med letoma 1907 in 2004. Želimo jim, da bi jim novi, še ne popolnoma dokončani gasilski dom predstavljal zavetišče vsaj toliko časa! Gasilce PGD Ilirska Bistrica lahko podprete z nakazilom dela dohodnine. Njihova davčna številka je SI44862741.

Jošt Bukovec