Potem ko je poljski finančni sklad Abris Capital pred dnevi sporočil, da ne bo dokapitaliziral Palome, v naslednjem koraku pa odkupil vse njene delnice, se bo vodstvo družbe danes sestalo s predstavniki slovaškega Eco-Investa. Ta je na januarski skupščini prek malih delničarjev za dokapitalizacijo ponujal 18,2 milijona evrov oziroma dobre tri milijone več od Abrisa, za delnico pa 4,01 evra, kar je bilo 71 centov več od Poljakov.

Razen s Slovaki pogovori še s preostalimi možnimi vlagatelji

V Palomi neuradnih informacij o današnjem sestanku s predstavniki Eco-Investa niso potrdili. Pojasnili pa so, da bo sestanek s Slovaki v tem tednu. Na njem naj bi se v Palomi prepričali, kako resne namene imajo v Eco-Investu s Palomo. Po umiku Abris Capitala je sicer nadzorni svet Palome odločil, da se mora Eco-Invest pozvati, naj svojo ponudbo predstavi upravi, nadzornemu svetu, predstavnikom sveta delavcev in sindikatu, po potrebi pa tudi Slovenskemu državnemu holdingu (SDH), 71-odsotnemu lastniku Palome.

V Palomi se sicer o dokapitalizaciji pogajajo še s preostalimi možnimi vlagatelji. »Pogovarjamo se z vsemi investitorji, ki bi Palomi na obstoječi lokaciji lahko zagotovili dolgoročen razvoj. Ker imamo močno lastno blagovno znamko, si bosta uprava in nadzorni svet še naprej prizadevala, da pridobimo kapital za razvoj,« so pojasnili v družbi. S kom vse se še pogovarjajo, pa niso razkrili. Nezavezujoče ponudbe za prevzem Palome so lani sicer oddali še poljski finančni sklad Avallon, poljski proizvajalec higienskega papirja Hanke Tissue v lasti nemške družbe MBB, eden od avstrijskih finančnih skladov in srbski Drenik ND. Podobno kot Slovak HygienicPaper v lasti Eco-Investa se tudi Drenik ND za nakup Palome zanima že dlje časa.

Zastarela oprema in 12-milijonski dolgovi

Če dokapitalizacija Palome ne bo uspešna, namerava SDH začeti prodajo delnic družbe. Po oceni SDH bi bile vse potrebne aktivnosti (skrbni pregled in cenitev družbe) pripravljene do začetka septembra. V tem primeru naj bi država Palomo prodala na javni dražbi. To pa bi pomenilo, da bi lahko v Palomi z okrog 750 delavci ostali brez nujno potrebnega razvojnega kapitala.

In kaj bi to pomenilo za Palomo? Kot so pojasnili v družbi, letos poslujejo dobro in stabilno ter izpolnjujejo zadane načrte s predvidenimi naložbami v posodobitev proizvodnje. Obseg dolgov do dobaviteljev jim je uspelo letos dodatno znižati, tekoče obveznosti do bank in dobaviteljev pa tekoče pokrivajo. »Dejstvo pa je, da imamo zastarelo opremo in 12,2 milijonov evrov dolga. Zato je za dolgoročni razvoj in načrtovano rast družbe nujen svež kapital,« so pojasnili v Palomi. Dodali so, da bodo z lastnimi sredstvi in sredstvi Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) izvajali potrebne naložbe za posodobitev proizvodnje. Sredstva, pridobljena z dokapitalizacijo, pa nameravajo vložiti v širitev proizvodnje v Sladkem Vrhu. S tem bi zvišali proizvodne zmogljivosti, izboljšali energetsko učinkovitost, delovno okolje in pogoje dela, Palomi pa zagotovili razvoj v sodobno in mednarodno konkurenčno družbo.