Predsednica Feda Janet Yellen je v ponedeljkovem govoru v Filadelfiji naznanila, da bo treba budno spremljati dogajanje na trgu dela. Če se bo pokazalo, da sta bila aprilski in majski podatek posledica sezonskih vplivov, potem lahko pričakujemo nadaljevanje načrtovane politike zviševanja obrestnih mer (dva dviga v letošnjem letu). Povedala je tudi, da je generalno stanje ameriške ekonomije dobro, in podala tudi pozitiven pogled za naprej (pričakuje nadaljnje izboljšanje razmer na trgu dela in dvig inflacije na želeno raven okoli 2 odstotka). Ponovno pa je posvarila pred določeno stopnjo negotovosti glede stanja kitajskega gospodarstva in stanja v evropskem bančnem sistemu.

Objava slabšega podatka s trga dela v ZDA je vplivala tudi na kapitalske trge. Zlato in nafta sta v zadnjem tednu pridobila okoli 2,5 odstotka vrednosti, prav tako je 2 odstotka pridobil evro proti ameriškemu dolarju, delniški trgi v ZDA so izgubili okoli 1 odstotek (merjeno v evrih, od petkove objave so dejansko v pridobili 0,5 odstotka), evropski delniški trgi pa so se gibali okoli izhodišča. Če bomo tudi v prihodnje dobivali mešene makroekonomske podatke, ki bodo po eni strani sicer nakazovali izboljševanje ekonomske aktivnosti, po drugi strani pa ne bodo dovolj močni, da bi prepričali Fed o dvigu obrestne mere, lahko pričakujemo pozitivno dogajanje na ameriških delniških trgih.