Upočasnitev rasti kitajskega gospodarstva v Hongkongu vpliva tudi na obseg prodaje na drobno, ki je v aprilu padla za 7,5 odstotka v primerjavi z lanskim aprilom (padec v marcu je bil še višji, in sicer 9,8 odstotka). To je bil že 14. zaporedni mesec padca te prodaje. Znižala se je prodaja luksuznega blaga (–16,6 odstotka), kar je že 20. zaporedni mesečni padec, trajnih potrošnih dobrin (–31,6 odstotka) in računalniške opreme (–23 odstotka). Število turistov iz celinske Kitajske, ki obiščejo Hongkong, se je znižalo za 4 odstotke. Pričakovani dvig obrestnih mer v ZDA je spodbudil tudi odliv kapitala.

Tudi na Japonskem ni nič bolje. Njihova politika treh puščic iz leta 2013 (davčne spodbude, monetarno spodbujanje in strukturne reforme) je trčila ob zid. Industrijska proizvodnja se je aprila znižala največ v zadnjih 25 mesecih in nova naročila so najnižja po januarju 2013.

Z veseljem lahko ugotovimo, da tuji vlagatelji zaupajo v slovensko gospodarsko rast, saj povečujejo lastniške deleže v večjih slovenskih podjetjih, ki kotirajo na Ljubljanski borzi. V Gorenju so tako že presegli 50-odstotni, v Pozavarovalnici Sava tretjinski in v Krki ter Petrolu petinski delež.