Povprečja, egalitarnost, delo brez kalkulacij in poročil, iskanje bližnjic, neupravičeni prejemki… so stvari, ki jih poslovna etika Založbe Rokus Klett preprosto ne dopušča, zato bomo zoper njih vedno protestirali.

Matic Jurkošek,

Založba Rokus Klett