Kranjski župan Boštjan Trilar, podžupan Boris Vehovec in vodje oddelkov oziroma višji uradniki lahko na občinskem dvorišču, omejenem z zapornico, svoja osebna vozila, če se vozijo z njimi na delo, parkirajo zastonj. Takih parkirnih prostorov je za kranjsko občino na voljo 23, brezplačno parkiranje pa ne sodi med ugodnosti, ki bi se štele za boniteto pri odmeri dohodnine.

Odgovorne je na tako stanje opozorila svetnica SMC Tina Žalec Centa in predlagala, da se to spremeni. Vendar pa so ji na njeno svetniško vprašanje iz mestne uprave odgovorili zgolj s podatki o tem, da so poleg mest za osebna vozila šefov na voljo tudi parkirni prostori za službena vozila občine in obiskovalce. Svetnica pravi, da se je zdi odgovor občine čisto sprenevedanje, ker najbolje plačani na občini parkirajo zastonj, uradniki s trikrat nižjo plačo pa morajo parkiranje plačati. S svojim vprašanjem je namreč želela spodbuditi razmislek o tem, zakaj se tudi šefi na občini ne izenačijo z drugimi zaposlenimi, ki jih plačujejo iz kranjskega proračuna. Za ugodnosti, ki so jih deležni, po njeni oceni ni nobene pravne podlage.

Za povrh zgled šefov Trilarjeve uprave očitno vabi k posnemanju, saj so na parkirišču tudi štirje brezplačni parkirni prostori za šefe na upravni enoti, ki je v Kranju v isti stavbi kot občina.

Izguba s parkirišči

S tem pa nenavadnih parkirnih rešitev v kranjski občini še ni konec. Nedavno so na predlog župana mestni svetniki sprejeli nekatere novosti pri parkiranju, s katerimi se je razširila modra cona plačljivih parkirnih prostorov, ki so sicer v primerjavi z drugimi mesti v Kranju resda še vedno poceni. Podlaga za to odločitev je bila tudi manjša izguba, ki jo je lani pridelala dejavnost parkirišč znotraj javnega podjetja Komunala, ki je v večinski lasti občine. Kljub temu pa takega režima parkiranja niso sprejeli za neposredno okolico občinske stavbe, kjer od nekdaj občinski šefi parkirajo zastonj – med njimi tudi vodja inšpektorata oziroma mestnih redarjev.

Sicer pa je bilo izigravanje sistema parkiranja v Kranju pogosto na dnevnem redu mestnih svetnikov, saj je izdanih veliko različnih dovolilnic za parkiranje v mestnem središču. Obenem pa je še vedno povsem neurejen status parkirišča pod mestnim jedrom, tako imenovano Sejmišče.

Podjetniki, gostinci in trgovci iz mestnega središča pa so nedavno opozorili, da so občani nasploh izredno slabo obveščeni o tem, kje in kako lahko parkirajo ob vstopu v mesto in po kakšni ceni, ter pri tem opozorili, da so parkirišča navadno polna, mestno jedro s ponudbo, kar je je še ostalo, pa prazno.