Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Marjan Klepec in predsednik nadzornega sveta podjetja Esotech Robert Hudournik so podpisali pogodbo za gradnjo dveh manjših skakalnic, ki bosta zaokrožili nov Smučarskoskakalni center Velenje.

»To je vložek v tako imenovani športni park, za katerega si želimo, da bi nekoč imel tudi primerno vsebino, investicija pa je vredna 450.000 evrov,« je povedal župan. Občina je denar zanjo zagotovila v proračunu, okoli 12 odstotkov potrebnega denarja pa bo prispevala Fundacija za šport. »Nam je sanacija grajskega hriba, ki smo se je morali lotiti, vzela prvi zalet, tako časovno kot tudi finančno. V tem času smo tudi nekoliko spremenili projekt, saj zdaj namesto ene skakalnice umeščamo v prostor kar dve manjši, in sicer 35- in 55-metrsko, s katerima bomo zagotovili enakovredne pogoje za trening tako mladim kot tudi ženski in moški skakalni ekipi,« pravi Kontič.

Stara skakalnica je kazila veduto mesta

Velenjčani so bili na svojo staro, kar 80-metrsko skakalnico, ki je bila zgrajena že leta 1988, kasneje pa tudi obnovljena, upravičeno ponosni, saj so se na njej učili in kalili v skokih tudi številni znani smučarski skakalci in celo nemalo svetovnih asov. A gradbena inšpekcija je pred petimi leti izdala prepoved njene uporabe in celo sklep o odstranitvi, saj se je izkazalo, da je velika kovinska konstrukcija, ki je tudi nekoliko kazila veduto ob velenjskem gradu, črna gradnja. Pred tremi leti jo je zato občina, na katere ozemlju je bila, dala porušiti in že pred dvema letoma pridobila gradbeno dovoljenje za novo.

Sprva so načrtovali le eno, kasneje pa so si premislili in projekt spremenili tako, da bosta zdaj tam dve, na njiju pa bodo omogočili trening tudi mlajšim skakalkam in skakalcem. Družba Esotech se bo gradnje lotila še ta mesec, dela pa naj bi bila končana do septembra. Z gradnjo teh dveh skakalnic pa bodo v Velenju poskrbeli, da zanimanje za skakalni šport, ki so ga vedno podpirali tudi številni sponzorji, ne bo zamrlo.