Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanila sum malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti v primeru Janeza Zimmermanna, ki je na operacije krčnih žil v Trstu pritegnil na stotine slovenskih bolnikov. Zdravnikom, ki iz malomarnosti ravnajo v nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke ter tako povzročijo poslabšanje zdravja pacientov, v Sloveniji grozi do tri leta zapora.

Zimmermannu nekateri bolniki in zdravniki, ki zdravijo zaplete po njegovih operacijah, pripisujejo nestrokovno ravnanje, posegi pri njem pa naj bi glede na te očitke nekaterim ljudem pustili nepopravljive posledice – v enem primeru celo izgubo noge. Nekateri bolniki so opozarjali tudi na neprimerne prostore in finančno izsiljevanje. Sam je očitke ostro zanikal.

Več poti do epiloga

Koprska zastopnica pacientovih pravic Jožica Trošt Krušec bolnikom, ki so se zdravili pri omenjenem zdravniku, ob dvomih svetuje, naj se obrnejo na svoje osebne zdravnike in po potrebi na druge specialiste. Ti lahko presodijo njihovo zdravstveno stanje in priporočijo ustrezno zdravljenje v prihodnje.

V nadaljevanju imajo na voljo več možnosti – odvisno od tega, kaj želijo doseči. Če je šlo za storitev v tujini, se lahko obrnejo na odvetnike. Če pa je bila opravljena v Sloveniji in pričakujejo odškodnino, jo je mogoče uveljavljati pri zavarovalnici, kjer je bilo v tem primeru urejeno zavarovanje odškodninske odgovornosti, lahko pa vložijo tudi odškodninsko tožbo. Pacientom so v Sloveniji na voljo tudi postopki, ki pomagajo razjasniti dogajanje. Pritožba po zakonu o pacientovih pravicah ali prijava na zdravniško zbornico ne pripeljeta do odškodnine, rezultat pa so lahko pomembna dokazila. Če pacienti menijo, da je bilo v njihovem primeru storjeno kaznivo dejanje, se lahko odločijo tudi za kazensko ovadbo. Na Jožico Trošt Krušec se ni doslej obrnil noben Zimmermannov pacient.

Terme Dobrna: Razloga za dvom ni bilo

Kot smo že poročali, je zdravnik operacije opravljal v Italiji, preglede pa še do sredine tega tedna tudi v Termah Dobrna. Direktor te družbe Aleš Semeja je pojasnil, da do zdaj niso prejeli pritožb gostov oziroma obiskovalcev posvetovalnice Zimmermanna. »Bomo pa skrbno spremljali razvoj dogodkov in postopkov pri pristojnih institucijah in na podlagi ugotovitev ustrezno ukrepali,« je napovedal. Ali bodo prekinili sodelovanje z njim, še ni znano.

Zimmermann ima s Termami Dobrna sklenjeno pogodbo o uporabi oziroma najemu prostora, v katerem izvaja posvetovanje s področja žilne kirurgije. Semeja je zatrdil, da vsakega zunanjega sodelavca ali najemnika skrbno preverijo. »Ob sklenitvi pogodbe je dr. Zimmermann predložil potrebna dokazila o usposobljenosti, torej zdravniško licenco, prav tako pa je vpisan v razvid zdravnikov pri Zdravniški zbornici Slovenije kot specialist splošne kirurgije.« Po njegovem tako ni bilo razloga za dvom o strokovnosti njegovega dela.