Po večletnem navalu so ljubljanski javni vrtci letos tako kot že lani pričakovano prejeli manjše število vlog za vpis otrok v naslednje šolsko leto. Toda številka se je vseeno ustavila šele pri 3902 in razlika med željami staršev in zmogljivostmi občinskih vrtcev tako še vedno ostaja precejšnja, sploh pri sprejemu otrok, starih do tri leta.

Zdaj je že gotovo, da bodo vrtci sprejeli 3024 otrok iz obeh starostnih obdobij, preostalih 843 otrok (nekaj staršev je že podalo odpovedi vlog) pa je pristalo na centralnem čakalnem seznamu, ki se oblikuje potem, ko vsi javni vrtci združijo svoje čakalne sezname. To je približno 200 otrok manj kot lani in še malo manj kot v letih pred tem, vendar stanje še ni povsem zadovoljivo. Čeprav so na oddelku za izobraževanje in predšolsko vzgojo pred vpisom ocenili, da bodo že v prvem krogu sprejeli ljubljanske otroke z vsemi pogoji in več kot 131 točkami, z veliko verjetnostjo pa tudi otroke, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Ljubljana, se nato ni izkazalo tako.

Veliko staršev čaka na točno določen vrtec

Kot navajajo na ljubljanski mestni občini, je od 808 čakajočih otrok iz prvega starostnega obdobja 155 otrok iz družin, v katerih imata oba starša z otrokom stalno bivališče v Ljubljani, in to vsaj od 1. januarja 2015, kakor zahteva pogoj, ki prinese največ točk. Enajst otrok bo izpolnilo starostni pogoj šele s prvim septembrom in so jih starši pripravljeni vključiti v kateri koli vrtec, ostali starši pa čakajo na točno določen vrtec, ki trenutno nima razpisanih prostih mest oziroma 40 odstotkov otrok je v postopku ocenjevanja vlog dobilo manj kot 50 točk. Starši iz drugih občin in tujci naj bi sicer ob vpisu oddali 378 vlog.

Za drugo starostno obdobje je letos čakalni centralni seznam zelo kratek in predvidoma naj bi se v kratkem spraznil, saj so vrtci že razpisali nova prosta mesta. Prav tako na pristojnem oddelku napovedujejo, da se bo tudi seznam za prvo starostno obdobje v naslednjih mesecih skrajšal zaradi preoblikovanja skupin in odpovedi ponujenih mest. Glede na izkušnje iz preteklih let pričakujejo od 100 do 200 odpovedi. Lani so jih prejeli kar 300, kar je bilo skoraj polovico več kot leto prej. Počakati je treba na podpis pogodb s starši in na odločitve komisij v osnovnih šolah, ki bodo junija odločale o odložitvi šolanja šoloobveznih otrok. V vsakem primeru bodo vrtci v primeru prostih mest k podpisu pogodbe pozvali starše otrok po vrstnem redu po centralnem čakalnem seznam oziroma glede na letnik rojstva in izbiro vrtca.