Kljub zmanjšanju napetosti in posledični volatilnosti na delniških trgih pa ostaja odprtih kar nekaj pomembnih vprašanj, ki lahko vplivajo na dogajanje na kapitalskih trgih. Eno takih je referendum v Veliki Britaniji o izstopu iz Evropske unije, kjer pa se v zadnjem obdobju vse bolj krepi prepričanje, da bodo rezultati referenduma v prid ohranitvi članstva Velike Britanije v Evropski uniji, kar se je pokazalo na tečaju angleškega funta, ki je pridobil precej vrednosti.

Odprto ostaja tudi vprašanje dvigovanja obrestnih mer v ZDA, ki vpliva na tečaj ameriškega dolarja v razmerju do preostalih svetovnih valut. Ameriški dolar se je v zadnjem času precej okrepil, saj so se možnosti za dvig obrestne mere povečale že na junijskem zasedanju ameriške centralne banke. Glavni akterji ameriške monetarne politike so v svojih izjavah poudarjali, da ne izključujejo možnosti dviga, saj je gospodarstvo v odlični kondiciji, na kar kažejo tudi zadnji makroekonomski podatki, obenem pa se dvigujejo tudi inflacijska pričakovanja v smeri začrtane ravni. Terminske pogodbe trenutno vključujejo 28-odstotno verjetnost, da bo FED 15. junija dvignil temeljno obrestno mero.