Degenerativna zožitev aortne zaklopke je ena najpogostejših bolezni srčnih zaklopk. Zlati standard zdravljenja bolnikov z zožitvijo aortne zaklopke je še vedno klasična kirurška zamenjava ali poprava obolele zaklopke. Eden glavnih dosežkov sodobne kardiologije pa je razvoj nekirurških, perkutanih metod zdravljenja bolezni srčnih zaklopk.

V UKC Ljubljana so program perkutane vstavitve aortnih zaklopk (TAVI) pod vodstvom prof. dr. Matjaža Bunca začeli leta 2008. Istega leta so bili zaradi mednarodne prepoznavnosti in obsega dela v program TAVI vključeni med prvih 50 centrov na svetu. Prvo implantacijo so izvedli oktobra 2009. Prva leta so vstavili od 14 do 25 zaklopk na leto, v zadnjih letih pa več kot 50 na leto. Pred dvema letoma že 78, kar je UKC Ljubljana uvrstilo med prvih pet držav na svetu po številu implantacij na prebivalca.

Manj invaziven poseg

Prednost perkutanega posega je manjša invazivnost: odpiranje prsnega koša ni potrebno in bolnik ne potrebuje splošne anestezije. Poseg so uvedli v klinično delo, da bi zdravili bolnike z veliko težavami, ki za klasično operacijo aortne zaklopke niso bili primerni.

V zadnjih petih letih opažamo hitro rast vstavitev perkutanih aortnih zaklopk. Pozitivni rezultati študij, ki so dokazali enakovrednost metode pri bolnikih s povečanim operativnim tveganjem, so umestili perkutano implantacijo aortnih zaklopk kot priznan način zdravljenja zožitve aortne zaklopke, ki ga svetujejo tudi zadnje smernice Evropskega kardiološkega združenja. Pozitivni rezultati kliničnega dela in študij pa so potrdili varnost in učinkovitost takšnega zdravljenja tudi pri manj rizičnih bolnikih. Perkutana vstavitev biološke aortne zaklopke je prav tako lahko varen način zdravljenja bolnikov z iztrošeno, kirurško vstavljeno biološko zaklopko.

Potrebe naraščajo

Program TAVI združuje znanja številnih specialistov: anesteziologov, kardiovaskularnih kirurgov, kardiologov ter radioloških inženirjev, medicinskih sester merilk in inštrumentark. Program poteka ob podpori vodstva UKC Ljubljana in z odličnim sodelovanjem med kliničnim oddelkom za kardiologijo interne klinike ter kliničnim oddelkom za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike v UKC Ljubljana.

Bolnike pregledajo prvič po tretjem mesecu vstavitve zaklopke, nato po šestem mesecu in po enem letu, v nadaljevanju pa enkrat na leto. Zaradi dobrih rezultatov zdravljenja je UKC Ljubljana učni center za vsaj dvanajst regijskih bolnišničnih univerzitetnih centrov.

Potrebe po vstavitvi perkutanih zaklopk v EU zelo naraščajo. Predvidoma bodo v UKC Ljubljana letos vstavili 90 perkutanih zaklopk, v prihodnjem letu pa že več kot 120 zaklopk. Za porast programa implantacij pa se že dogovarjajo s plačniki storitev, so sporočili iz UKC Ljubljana. lo