Velik napredek je društvo doživelo v času med letom 1910 in koncem druge svetovne vojne, ko je društvo vodil Karel Neuman, ki se je v zgodovino zapisal kot oče jeseniških gasilcev. V tem času so pridobivali članstvo, znanje in opremo. Nekaj let so delovali tudi gasilska godba, dramski odsek in samaritanski oddelek gasilk z dvanajstimi članicami. Pomemben mejnik je bila leta 1938 zgraditev novega gasilskega doma, v katerem najdemo jeseniške gasilce še danes. Prvi poklicni gasilci so bili leta 1957 velik dosežek za društvo, a pet let pozneje so se pridružili gasilcem Železarne Jesenice in prostovoljni gasilci so poleg kolegov ostali tudi brez številne opreme. V nekaj letih so se postavili na noge in sodelovanje med poklicno in prostovoljno enoto gasilcev na Jesenicah je danes zgled za vso Slovenijo.

Na intervencijo skupaj s poklicnimi kolegi

Poklicni gasilci delujejo na Jesenicah v okviru Gasilsko reševalne službe Jesenice (GARS), v kateri je zaposlenih 36 gasilcev, ki s stalno pripravljenostjo v prvi vrsti skrbijo za požarno varnost na območju občine Jesenice. Ob močni poklicni gasilski enoti pa je dovolj prostora tudi za delovanje prostovoljnega gasilskega društva, ki se lahko pohvali s pravo tradicijo zglednega skupnega delovanja tako na vajah kot intervencijah. Vodja intervencije poklicnih gasilcev že ob samem alarmu oceni, ali potrebuje pomoč prostovoljcev. Včasih se PGD Jesenice aktivira šele ob prihodu poklicnih gasilcev na intervencijo kot pomoč poklicnim gasilcem ali pa v času intervencije gasilci PGD Jesenice organizirajo dežurstvo v gasilskem domu za primer druge intervencije.

Vaje, tečaji in usposabljanja

Tudi preventivne dejavnosti na Jesenicah brišejo mejo med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci. V oktobru, mesecu požarne varnosti, se skupaj lotijo predstavitve gasilskih dejavnosti, ogleda gasilskih vozil in opreme. V gasilskem domu PGD Jesenice je takrat precej živahno, saj na obisk povabijo učence osnovnih šol in vrtcev. Mladim in manj mladim krajanom predstavijo tudi ukrepe ob izbruhu požara ter jim praktično prikažejo nevarnosti, kot sta vžig olja na štedilniku ali v ogenj odvržena pločevinka pod pritiskom. Jeseniški prostovoljni gasilci imajo skupaj s poklicnimi gasilci in člani ostalih PGD enkrat na leto večjo vajo, pri čemer spoznavajo opremo in pravilne načine za njeno uporabo. Enkrat na mesec se v domu srečajo vsi člani PGD Jesenice, manjša srečanja pa potekajo tudi med tednom. Takrat je čas za druženje in izmenjavo izkušenj, urejanje okolice gasilskega doma, preverjanje opreme in podobna opravila.

Glede mladine jih še ne skrbi

V prostovoljnih gasilskih društvih v večjih mestih je zagotavljanje podmladka lahko kar zahtevna naloga. Predsednik PGD Jesenice mag. Drago Perc pojasnjuje, da njihova mladina ni številna, se pa število operativnih gasilcev v PGD Jesenice zadnja leta kljub temu povečuje: »Mlade vabijo atraktivnejše prostočasne dejavnosti, a vseeno vsako leto kar nekaj mladih opravi osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca. Operativna enota se postopoma veča. V preteklosti smo imeli nekaj težav z mladinskimi mentorji, zdaj pa mislim, da smo našli predanega mentorja in njegovega pomočnika, ki bosta skupaj z ostalimi člani društva poskrbela, da se bo v gasilstvu našlo še več mladih.«

Pogosto poplavljanje kleti bi lahko preprečili

Sodelovanje s poklicno enoto pomeni manj intervencij za PGD, a sami povedo da jim je tesen stik z GARS Jesenice v ponos, omogoča pa jim tudi višjo raven usposobljenosti. Lansko leto so končali s šestimi intervencijami, na katerih so največkrat ponudili pomoč GARS Jesenice. Na skupnih intervencijah uporabljajo tudi opremo poklicnih gasilcev, v svojih garažah pa imajo dve vozili – gasilsko vozilo s cisterno iveco GVC 16/24 in peugeot GV1. V zadnjih letih so imeli precej dela v obdobjih z močnejšim deževjem, ko so črpali vodo iz zalitih kleti in pritličnih prostorov. Takšne poplave so pogosto posledica slabo očiščenih hudournikov, ki ob padavinah preusmerijo svoj tok na poseljena območja. Izpostavili so tudi zahtevne in običajno dalj časa trajajoče intervencije v višjih legah, saj je okolica Jesenic povečini strma in poraščena z drevjem.

Jeseniški gasilci v šali pravijo, da so znani tudi vsem Avsenikovim oboževalcem. Franc Košir v pesmi Gasilec Franc namreč pove tako: »Sem gasilec z Jesenic, to je res, to ni vic.« Gasilce PGD Jesenice lahko obiščete na spletni strani www.pgdjesenice.si, podprete pa jih lahko tudi z nakazilom dela dohodnine. Njihova davčna številka je 82251061.