Da so v Celjskem mladinskem centru, javnem zavodu, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje in ga vodi direktorica Glorjana Veber, v zadnjem letu poslovali precej po domače, je pokazala revizija, ki jo je na zahtevo članov sveta zavoda opravila občina. O tem, da poslovanje ni transparentno, se je šušljalo že konec lanskega leta, zdaj to potrjuje tudi revizijsko poročilo, v katerem mrgoli nepravilnosti.

»Gre za eklatantne in hude kršitve vsakega normalnega, etičnega in strokovnega poslovodenja, nepravilno in neresnično prikazovanje odhodkov in prihodkov, najemanje posojil brez zakonske podlage, za netransparentno in nepravilno blagajniško poslovanje,« je nepravilnosti iz poročila povzel svetnik iz vrst SMC Gregor Gregorin. Še več, neznano kam naj bi izpuhtelo 10.000 evrov, zato bodo od direktorice terjali tudi kazensko odgovornost. Svetnik Marjan Ferjanc, sicer vršilec dolžnosti direktorja celjske bolnišnice, pa je dejal, da je Vebrova izrabila njihovo zaupanje.

Supervizor razkril finančne transakcije

Svetniki so sicer že marca na seji obravnavali izgubo, ki jo je mladinski center pridelal lani in znaša dobrih 47.000 evrov, kar je direktorica opravičevala s številnimi naložbami. »A za slabo poslovanje,« je jasen Damir Ivančič, predsednik sveta zavoda, »je odgovoren samo direktor javnega zavoda in nihče drug.« Zato je tudi sam predlagal razrešitev Vebrove, njegov predlog pa je na koncu podprlo 29 svetnikov, le eden je bil proti. Vebrova je sicer svetnikom skušala dopovedati, da je imela tudi sama težave, ker je od računovodstva zelo pozno izvedela, da je zavod plačilno nesposoben, prav tako pa od njih ni dobila pravih podatkov.

»Pomembno se mi zdi tudi, kako je poročilo nastalo in kako so ti podatki predstavljeni in interpretirani,« je še dejala. A svetnikov ni prepričala. So se pa ti marca strinjali, da izgubo pokrije občina. In kaj je vzbudilo sum, da pri poslovanju nekaj ni v redu? Iz spletne strani supervizorja je bilo razvidno, da je bilo z računa mladinskega centra na račun direktoričinega zasebnega Inštituta za raziskovanje inovativnih umetnosti nakazanih skupaj 11.000 evrov. Komisija za preprečevanje korupcije pa je opozorila, da bi se morali izogibati navzkrižju interesov, saj javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina, vodi Vebrova, ki je obenem ustanoviteljica zasebnega zavoda.

A Vebrova je takrat zatrjevala, da s transakcijami ni nič narobe, saj je mladinskemu centru pred tem posodila dobrih 11.000 evrov, ki jih je kasneje vrnila. Po njenih besedah je šlo za neke vrste brezobrestno posojilo, da so hitreje prišli do denarja, dobljenega na razpisih, na kar je običajno treba dolgo čakati. O tem pa ni seznanila ne ustanoviteljice, torej občine, in tudi ne sveta zavoda. Zdaj se je pokazalo, da vendarle ni šlo za povsem nedolžno finančno telovadbo. A Vebrova direktorskega stolčka ne namerava zapustiti brez boja. Dejala je, da sama meni, da njena razrešitev ni utemeljena, zato bo svoje delo opravljala še naprej tako, kot ga je do zdaj. mm